Ewaluacja naukowa po wprowadzeniu w życie Ustawy 2.0 uległa radykalnym zmianom. Nowe zasady, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, wymagają od uczelni monitorowania i analizowania dużych ilości danych dotyczących realizacji przyjętej strategii naukowej. Dla sprostania wyzwaniom zarządzania nauką coraz większe znaczenie mają narzędzia wspierające kadrę zarządczą uczelni, a także pracowników naukowych i administracyjnych, w gromadzeniu i analizowaniu danych.

Kwestie te były tematem organizowanego przez PCG Academia bezpłatnego webinarium „Poznaj moduł analityki naukowej systemu Sciencecloud”, które odbyło się 1 lipca 2020 roku. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy mogli uczestniczyć w wydarzeniu razem z nami. Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, które podzieliły się swoimi pytaniami – każde z pytań stanowi dla nas bezcenną wskazówkę i pomoc przy organizowaniu kolejnych wydarzeń.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webinarium, które udostępniamy poniżej:


Podczas webinarium prof. Łukasz Sułkowski i Piotr Masalski zaprezentowali jeden z modułów systemu PCG Sciencecloud – Moduł Analityki Naukowej. PCG Analityka Naukowa to rozwiązanie zaprojektowane specjalnie pod kątem przygotowania szkół wyższych do zbliżającej się ewaluacji działalności naukowej. Nasza aplikacja spełnia wszystkie wymogi sformułowane przez MNiSW w Konstytucji dla Nauki i przepisach wykonawczych z nią związanych.

Analityka Naukowa to aplikacja pozwalająca monitorować i symulować zapełnianie slotów publikacyjnych przez naukowców z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji dla lepszego wyniku punktowego. Do aplikacji można zaimportować dorobek naukowy z niemal dowolnego źródła, w tym z POLon, ORCID i różnych systemów bazodanowych funkcjonujących na uczelni. Analityka oferuje możliwość analizy poszczególnych dyscyplin pod kątem liczby N, slotów i punktów. Aplikacja opiera się na nowym algorytmie punktowym i została też wyposażona w algorytm optymalizacyjny.

Rozwiązanie PCG Sciencecloud – ekosystem trzech nowoczesnych aplikacji, umożliwiających efektywne zarządzanie nauką w uczelni w oparciu o dane. Każda z aplikacji dostosowana jest do specyfiki działalności uczelni oraz wymogów nowej Ustawy i towarzyszących jej rozporządzeń. Dodatkowo są one dostarczane jako usługa (SaaS), co przynosi uczelniom wiele korzyści, m.in. szybkie uruchomienie aplikacji na uczelni, brak konieczności utrzymywania kosztownych serwerów i obciążania zespołu IT uczelni czy brak konieczności aktualizacji aplikacji w razie zmian prawnych – o zgodność z aktualną literą prawa dba PCG Academia wraz z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.