Nowy Rok, nowy cykl webinariów! W styczniu ruszamy z webinariami Beyond Moodle, gdzie pokażemy, jak wycisnąć maksimum potencjału z popularnej platformy e-learningowej Moodle.

Na webinarach #BeyondMoodle zaprezentujemy szereg rozwiązań IT, które rozszerzają funkcjonalność Moodle, adresując istotne potrzeby uczelni w zakresie analizy danych, budowania dostępności w kształceniu online oraz egzaminowania na odległość.

W ramach cyklu zapraszamy Państwu na następujące webinaria:

21 stycznia: „Jeżeli możesz coś zmierzyć, to możesz tym zarządzać – analiza danych o kształceniu zdalnym w uczelni”

  • Czy można wykorzystać dane gromadzone w Moodle do poprawy jakości kształcenia? Jakie dane są istotne dla różnych grup interesariuszy – władz uczelni, dydaktyków, kierowników e-learningu, Polskiej Komisji Akredytacyjnej?
  • Zaprezentujemy Intelliboard – aplikację, która w oparciu o dane z Moodle dostarcza ponad 120 raportów, dashboardów i zestawów wskaźników, pozwalających uzyskać szczegółowy wgląd w proces kształcenia zdalnego na uczelni.

28 stycznia: „Content is King – atrakcyjne i dostępne treści dydaktyczne dla studentów”

  • Porozmawiamy o tworzeniu i udostępnianiu treści dydaktycznych w sposób umożliwiający studentom efektywną naukę – niezależnie od posiadanych przez nich ograniczeń, niepełnosprawności, czy stylów uczenia się.
  • Zaprezentujemy Blackboard Ally  – program umożliwiający automatyczne tworzenie treści dla studentów w alternatywnych formatach (Braille, audio, e-book) i analizę dostępności treści zamieszczanych w kursach w Moodle.

4 lutego: „Kontrola najwyższą formą zaufania – egzaminowanie studentów, czyli jak zrobić to dobrze”

  • Porozmawiamy o trudnościach, na które napotykają uczelnie organizując proces egzaminowania zdalnego i możliwych sposobach ich zaadresowania, w tym jak zapewnić samodzielną pracę studentów oraz sprostać wymogom RODO.
  • Pokażemy system INSPERA do elektronicznego egzaminowania studentów, który może funkcjonować obok Moodle na uczelni, pozwalając na bezpieczne prowadzenie egzaminów stacjonarnych i zdalnych z wykorzystaniem wideo monitoringu i elementów sztucznej inteligencji.

11 lutego: „Jeśli widziałem dalej, to stojąc na ramionach Gigantów” – perspektywa globalnych liderów na rozwój kształcenia online w Polsce

  • Przedstawiciele Blackboard, LTG i Inspera porozmawiają o dalszych możliwych kierunkach rozwoju e-learningu na polskich uczelniach. Posłużymy się przy tym konkretnymi studiami przypadków, zrealizowanymi przy udziale firm reprezentowanych przez zaproszonych panelistów..
  • Omówimy najczęściej wykorzystywane strategie i rezultaty cyfrowej transformacji, która od wielu lat ma miejsce na najlepszych światowych uczelniach.

Moderatorem każdego ze webinariów będzie Dr inż. Paweł Morawski, ze Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Ambasador Marki Blackboard w Polsce, pasjonat nowoczesnych metod kształcenia akademickiego.

Spotkania będą rozpoczynać się o godz. 13:00 i trwać ok. godziny. Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na naszej stronie: https://pcgacademia.pl/wydarzenia/webinaria/

Serdecznie zapraszamy wszystkich użytkowników Moodle!