Pragniemy zaprosić Państwa na bezpłatny webinar „Zarządzanie informacją naukową w świetle Ustawy 2.0”, który organizujemy 19 marca 2020 roku o godz. 14:00.

Zarządzanie działalnością naukową w uczelni to trudne zadanie, łączy ono bowiem różne obszary zarządzania: obejmuje zarówno działania operacyjne związane z zarządzaniem ludźmi, jak i z zarządzaniem informacją naukową oraz zarządzaniem projektami i procesami w całej instytucji.

Aktualnie zarządzanie nauką komplikuje dodatkowo wprowadzana reforma szkolnictwa wyższego, która w znaczący sposób zmienia m.in. sposób ewaluacji naukowej jednostek i pracowników

Aby sprostać rozmaitym wyzwaniom związanym z implementacją założeń Ustawy 2.0 uczelnie muszą, w czasie rzeczywistym, analizować i monitorować duże ilości danych dotyczących realizacji przyjętej strategii naukowej.  Wsparciem dla kadry zarządczej uczelni mogą być odpowiednio przygotowane aplikacje, dostosowane do specyfiki działalności uczelni i wymogów nowej Ustawy.

Podczas 45-minutowego webinaru eksperci PCG, prof. Łukasz Sułkowski i Piotr Masalski, zaprezentują sciencecloud – ekosystem trzech nowoczesnych aplikacji, umożliwiających efektywne zarządzanie nauką w uczelni w oparciu o dane:

  • Analityka Naukowa – aplikacja pozwala na monitorowanie i symulowanie zapełniania slotów publikacyjnych przez naukowców z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji dla lepszego wyniku punktowego;
  • Ewidencja Naukowa – jest to system do gromadzenia i przetwarzania dorobku naukowego uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych zgodnie z najnowszymi wytycznymi MNiSW;
  • Repozytorium Naukowe – narzędzie służy do atrakcyjnej prezentacji dorobku naukowego uczelni i jest inspirowane repozytoriami uniwersytetów ze ścisłej światowej czołówki.

 

Aplikacje PCG Academia dostarczane są do uczelni jako usługa w modelu Software as a Service (SaaS), dzięki czemu ich uruchomienie jest proste i nie wymaga utrzymywania kosztownych serwerów ani dodatkowego obciążenia pracowników działów IT.

W czasie webinaru obok przeglądu nowoczesnych aplikacji do zarządzania informacją naukową, nasi eksperci przedstawią też przekrojową analizę najważniejszych zmian w zarządzaniu nauką. Wszyscy uczestnicy webinaru będą mieli możliwość zadania pytań i wymiany poglądów z ekspertami PCG.

Do zobaczenia na webinarze!