Kontynuując tradycję lat poprzednich pragniemy zaprosić przedstawicieli środowiska akademickiego na tegoroczną VI edycję Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN.

Poprzednie edycje LUMEN były niebywałym sukcesem: stworzyliśmy największą platformę debaty na temat profesjonalnego zarządzania uczelniami w Europie Centralno-Wschodniej. Dzięki współpracy z organizacjami non-profit i globalnymi firmami oraz aktywnemu udziałowi reprezentantów uczelni LUMEN powstała unikalna przestrzeń do zdobywania wiedzy i inspirującej wymiany doświadczeń.

Misją Konferencji LUMEN było zawsze wspieranie osób profesjonalnie zarządzających uczelniami w skutecznym podejmowaniu decyzji oraz budowanie trwałej platformy dyskusji nad aktualnymi sprawami szkolnictwa wyższego. W tym roku będzie to miało wyjątkowe znaczenie: uczelnie muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami powodowanymi pandemią, takimi jak jakość kształcenia zdalnego czy wydłużona ewaluacja naukowa, a jednocześnie zmieniają się władze uczelni.

Dyskusje panelowe zaplanowaliśmy więc tak, aby odpowiadały kluczowym zagadnieniom działalności uczelni w nowej rzeczywistości. Na Konferencji przewidziane zostały następujące panele dyskusyjne:

  • Strategiczne wyzwania w szkolnictwie wyższym i nauce.
  • Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów kadencji 2020-2024.
  • Uczelnie ery post-covidowej – doświadczenia i dobre praktyki z okresu pandemii oraz nowe modele działania.
  • Doskonalenie potencjału kadry dydaktycznej XXI wieku – kompetencje kluczowe, nowoczesne narzędzia oraz metody kształcenia.
  • Ewaluacja działalności naukowej 2017-2021 – wyzwania, strategie zarządcze i narzędzia.

W roli prelegentów wystąpią przedstawiciele MNiSW, stowarzyszeń akademickich i organizacji pozarządowych związanych ze szkolnictwem wyższym oraz wybitni praktycy zarządzania z polskich i zagranicznych uczelni.

VI edycja Konferencji LUMEN odbędzie się 24-25 listopada 2020 roku. Ze względów bezpieczeństwa tegoroczna edycja odbędzie się w trybie online. Jak zawsze, uczestnictwo w Konferencji LUMEN pozostaje nieodpłatne.

Konferencję LUMEN organizuje PCG Academia wraz z Fundacją Rektorów Polskich, która podobnie jak w ubiegłych latach pełni rolę Partnera Merytorycznego Konferencji i od samego początku wspiera inicjatywę LUMEN.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji LUMEN 2020, a także do kontaktu z nami pod numerem telefonu (22) 53 53 712 lub adresem e-mail info@lumen.edu.pl.

Zapraszamy do zapisów na kofrenecję pod linkiem: www.lumen.edu.pl.

Zapisz się