PCG Academia podpisała umowę z Uniwersytetem Zielonogórskim na uruchomienie systemu Sciencecloud, w pełnym zakresie funkcjonalnym obejmującym: moduł analityczny i ewidencyjny. System Sciencecloud zostanie dostarczony do Uniwersytetu Zielonogórskiego jako usługa w chmurze (Software as a Service), dzięki czemu produkcyjne uruchomienie aplikacji nastąpi zaledwie w ciągu kilku tygodni od podpisania umowy.

Sciencecloud to nowoczesny system do zarządzania informacją naukową na uczelni, skrojony pod wymogi zapisane w Konstytucji dla Nauki. System Sciencecloud powstał w 2020 r. na zamówienie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, którego ambicją było uzyskanie najlepszego możliwego wyniku ewaluacji naukowej w 2022 r. Obecnie, w bazie danych UJ znajduje się ponad 36 tysięcy osiągnięć naukowych przypisanych do 29 dyscyplin, a Sciencecloud stanowi nadrzędne źródło danych w procesie ewaluacji działalności naukowej najlepszego polskiego uniwersytetu.

W ramach umowy podpisanej z Uniwersytetem Zielonogórskim, PCG Academia uruchomi moduł: Ewidencji i Analityki. Moduł Ewidencji pozwala na gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa. Moduł Analityki, czerpiąc dane z Ewidencji lub z innych dostępnych źródeł danych, umożliwia monitorowanie i symulację zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji w świetle ograniczeń ewaluacji oraz deklaracji pracowników uwzględnionych do liczby N.

Dzięki Sciencecloud pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego będą w stanie śledzić kluczowe dla ewaluacji parametry oraz na bieżąco monitorować i optymalizować realizowaną strategię naukową w poszczególnych dyscyplinach. PCG Academia pozostaje w bliskiej współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, aby zapewnić automatyczny przesył danych Uniwersytetu do Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN).