Uniwersytet Warszawski podpisał umowę z firmą PCG Academia, dotyczącą uruchomienia systemu Sciencecloud, umożliwiającego ewidencje, analizę i raportowanie danych naukowych wykorzystywanych m.in. w procesie ewaluacji działalności naukowej. Uniwersytet Warszawski, to obok Uniwersytetu Jagiellońskiego, druga spośród dziesięciu uczelni badawczych, która zdecydowała się zarządzać informacją naukową przy pomocy systemu Sciencecloud.

W ramach wdrożenia, system Sciencecloud zostanie zintegrowany i zasilony danymi z systemów dziedzinowych wykorzystywanych przez UW: SAP (ERP) i USOS (system dziekanatowy), a także z rozproszonych baz osiągnięć naukowych. Dane zostaną zweryfikowane i ujednolicone pod kątem zapewnienia ich najwyższej jakości, a następnie poddane działaniu algorytmów, których zadaniem będzie analiza potencjalnych wyników uczelni w kontekście zbliżającej się ewaluacji. Finalne przekazanie informacji o osiągnięciach publikacyjnych z systemu Sciencecloud do ministerialnego systemu SEDN odbędzie się automatycznie, za pośrednictwem interfejsu integracyjnego API.

Sciencecloud to jedno z najnowszych rozwiązań PCG Academia. Cztery, ściśle zintegrowane ze sobą moduły: Analityka, Ewidencja, Ocena Pracownicza i Repozytorium, pozwalają kompleksowo obsłużyć potrzeby uczelni związane z procesem zarządzania informacją naukową, jej raportowaniem i rozpowszechnianiem. Usługa dostarczana jest w modelu Software as a Service (SaaS), w ramach której PCG Academia odpowiada za terminowe dostosowanie systemu do dynamicznie zmieniających się przepisów prawa.

Z Sciencecloud korzysta szerokie spektrum podmiotów podlegających ewaluacji naukowej. Są wśród nich uniwersytety (Uniwersytet Jagielloński czy Uniwersytet Zielonogórski), topowe szkoły niepubliczne (Uniwersytet SWPS czy Społeczna Akademia Nauk), uczelnie artystyczne (Akademia Teatralna im. Zelwerowicza w Warszawie czy Szkoła Filmowa w Łodzi), a także instytuty badawcze (Instytut Badawczy Leśnictwa).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wideo demonstracją systemu Sciencecloud oraz do kontaktu z PCG Academia, w celu bezpłatnego przedstawienia wyceny, dostosowanej do potrzeb i możliwości Państwa uczelni.

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ SCIENCECLOUD