PCG Academia uruchomiła  Sciencecloud w obszarze analityki i ewidencji dorobku naukowego na Uniwersytecie SWPS. System został dostarczony do uczelni jako usługa w modelu abonamentowym (Software as a Service), dzięki czemu przekazanie dostępu do napełnionej danymi aplikacji, nastąpiło w przeciągu kilku tygodni od podpisania umowy.

W ramach współpracy pomiędzy Uniwersytetem SWPS a PCG Academia, uruchomiono dwa z czterech modułów systemu Sciencecloud. Moduł Ewidencji umożliwia gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa. Moduł Analityki, czerpiąc dane z Ewidencji i z systemu finansowo-księgowego (ERP), umożliwia monitorowanie i symulację zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców, z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji w świetle ograniczeń ewaluacji oraz deklaracji pracowników.

Dzięki Sciencecloud, pracownicy Uniwersytetu SWPS są w stanie śledzić kluczowe dla ewaluacji parametry oraz na bieżąco monitorować i optymalizować realizowaną strategię naukową w poszczególnych dyscyplinach. PCG Academia pozostaje w bliskiej współpracy z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji, aby umożliwić automatyczne przesłanie informacji o dorobku naukowym Uniwersytetu do systemów ministerialnych, a w szczególności do Systemu Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN).

Do rodziny narzędzi Sciencecloud, obok Analityki i Ewidencji, należy również Ocena Pracownicza oraz Repozytorium Dorobku Naukowego. Z Sciencecloud korzysta szerokie spektrum podmiotów podlegających ewaluacji naukowej. Są wśród nich uczelnie badawcze (Uniwersytet Jagielloński), wiodące szkoły niepubliczne (Społeczna Akademia Nauk czy Wyższa Szkoła Humanitas), uczelnie artystyczne (Akademia Teatralna im. Zelwerowicza w Warszawie czy Szkoła Filmowa w Łodzi), a także instytuty badawcze (Instytut Badawczy Leśnictwa).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wideo demonstracją systemu Sciencecloud oraz do kontaktu z PCG Academia, w celu bezpłatnego przedstawienia wyceny, dostosowanej do potrzeb i możliwości Państwa uczelni.

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ SCIENCECLOUD