Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to już dziewiąta, z grona dwudziestu uczelni uczestniczących w projekcie IDUB (Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza), która rozpoczyna współpracę z firmą PCG Academia. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, który od lat wykorzystuje platformę WEBCON BPS w swej codziennej praktyce, zdecydował się rozszerzyć działanie tego systemu o moduł okresowej oceny pracowników uczelni dostarczany przez PCG Academia.  

Okresowa ocena pracowników to proces wymagany przepisami Ustawy o szkolnictwie wyższym, którego celem jest stały nadzór nad jakością działań pracowników uczelni w obszarze dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym. Ocena odbywa się w regularnych odstępach czasu i przebiega na zasadach określanych indywidualnie przez każdą z uczelni w ramach tzw. regulaminu oceny. 

Ze względu na unikalny charakter procesu ewaluacji pracowników, PCG Academia zdecydowała się na realizację projektu przy pomocy platformy WEBCON BPS. Wykorzystanie technologii low-code, o którą opiera się WEBCON, umożliwia elastyczne odtworzenie formularzy i procesów charakterystycznych dla Uniwersytetu, a także ich swobodną modyfikację w razie przyszłych zmian w regulaminie oceny.  

Jednym z głównych założeń projektu realizowanego przez PCG jest też pozyskanie jak największej ilości danych wymaganych w procesie oceny z już funkcjonujących systemów, zarówno tych uczelnianych (system kadrowo-płacowy, finansowo-księgowy, inne), jak i tych ministerialnych (POL-on oraz PBN). W rezultacie, PCG ograniczy konieczność ręcznego wprowadzania danych przez pracowników uczelni, a tym samym poprawi ich komfort pracy z systemem i pozytywnie wpłynie na kompletność formularzy oceny.  

Pracownicy uczelni będą mogli na bieżąco podglądać status swojej oceny, a nie tylko na koniec okresu ewaluacyjnego tak jak to było dotychczas. Dzięki temu, pracownik będzie w stanie wprowadzić działania korygujące i uzyskać lepsze rezultaty. 

W ramach projektu PCG Academia dostarcza nie tylko system Oceny Pracowniczej oparty o WEBCON BPS, ale również szkolenia z jego użytkowania, a także usługę wsparcia technicznego i rozwoju.  

O Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu    

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jako samodzielna uczelnia istnieje od 1951 roku, lecz jego tradycja sięga połowy XIX wieku. Dziś to jedna z najlepszych specjalistycznych uczelni w kraju, należąca do wąskiego grona uczelni badawczych. Prowadzi kształcenie i badania w dziedzinie nauk rolniczych, ścisłych i przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych oraz społecznych. Obecnie na uczelni kształci się ponad 6,6 tys. studentów na 28kierunkach studiów. 

Od kilku lat uczelnia notowana jest w międzynarodowym Rankingu Szanghajskim wśród najlepszych uczelni w dziedzinach: Food Science and Technology i Veterinary Sciences, a weterynaria, nauki o żywności, geodezja i kartografia oraz zootechnika znalazły się na krajowym podium kierunków studiów w Rankingu „Perspektyw”. 

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ WEBCON BPS