Do grona przeszło 70-ciu uczelni obsługiwanych przez PCG Academia dołącza Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Uczelnia, we współpracy z PCG wdroży zintegrowany system do zarządzania informacją naukową złożony z dwóch komponentów – systemu ewidencyjno-analitycznego Sciencecloud oraz repozytorium naukowego DSpace 7.  

Sciencecloud to nowoczesne rozwiązanie chmurowe zbudowane specjalnie pod wymogi nowej ewaluacji naukowej. System powstał na zamówienie i w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w 2021 roku. Od tego czasu do projektu dołączyły jedne z największych i najlepszych uczelni w Polsce, takie jak Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet SWPS, skutkując uzyskaniem przez PCG przeszło 20% udziału w rynku polskiej nauki. 

Dzięki Sciencecloud, pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu będą w stanie śledzić kluczowe dla ewaluacji parametry oraz diagnozować alarmujące sytuacje, co pozwoli uczelni na szybką reakcję i podejmowanie działań naprawczych oraz optymalizowanie realizowanej strategii naukowej w poszczególnych dyscyplinach. Sciencecloud zostanie też dwustronnie zintegrowany z systemami OPI (POL-on, PBN, SEDN), dzięki czemu przesył danych naukowych UP do systemów ministerialnych będzie odbywał się w sposób w pełni automatyczny.   

Obok systemu Sciencecloud Uniwersytet Przyrodniczy uruchomi również najnowszą wersję repozytorium naukowego DSpace 7. PCG Academia od wielu lat wdraża i dostosowuje DSpace do potrzeb klientów z sektora publicznego, a potwierdzeniem naszych kompetencji i doświadczenia w tym zakresie jest status Gold Partnera LYRASIS (status posiadany przez trzy firmy na świecie).  

Od momentu publikacji DSpace 7 w 2022 roku PCG Academia podjęła się realizacji już pięciu, dużych wdrożeń tego produktu dla: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.  

Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego będzie ściśle połączone z systemem Sciencecloud, dzięki czemu raz wprowadzone dane będą automatycznie krążyć pomiędzy oboma rozwiązaniami. Interfejs użytkownika zostanie w pełni dostosowany do identyfikacji graficznej uczelni i do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (standard WCAG). Repozytorium umożliwi łatwe deponowanie i przeglądanie dorobku naukowego Uniwersytetu oraz jego popularyzację w Polsce i za granicą. Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego skorzystają też z licznych, unikalnych funkcjonalności DSpace, stanowiących autorski wkład PCG w rozwój tego oprogramowania.  

Start produkcyjny obu systemów przewidziany jest w ciągu 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. PCG Academia zapewni również kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymania i rozwoju Sciencecloud i DSpace, w tym cyklicznego aktualizowania obu rozwiązań do zmian w przepisach prawa.   

O Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu  

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia ze 100-letnia tradycją akademickich studiów rolniczo-leśnych oraz 70-letnią funkcjonowania jako autonomiczna jednostka. Obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku około 8 tys. studentów, na 25 kierunkach studiów, mając do dyspozycji szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej. 

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ PLATFORMY DSPACE