Pozytywne doświadczenia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, związane z pilotażowym wdrożeniem platformy Blackboard Learn Ultra, zadecydowały o przedłużeniu i rozszerzeniu współpracy pomiędzy polską uczelnią, a amerykańskim liderem rozwiązań LMS.

PCG Academia, wyłączny partner firmy Blackboard w Polsce, uruchomiła platformę Learn w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w maju 2020 roku, w odpowiedzi na pierwszą falę pandemii koronawirusa. W ciągu minionego roku akademickiego, z systemu w uczelni skorzystało aż 7 tysięcy studentów i kilkuset wykładowców. Ponieważ platforma spotkała się z dużym entuzjazmem i przychylnością ze strony jej odbiorców, Uniwersytet zadecydował o przedłużeniu i rozszerzeniu współpracy z Blackboard i PCG Academia.

W ramach świeżo podpisanej umowy, oprócz aktualnie wykorzystywanych modułów Learn (główna platforma) oraz Collaborate (system wideokonferencji), uruchomiony zostanie dodatkowy moduł – Ally, wspierający tworzenie przez wykładowców dostępnych i atrakcyjnych materiałów dydaktycznych. Studentom, moduł ten umożliwi konwersję treści dostępnych na platformie do alternatywnych formatów tj. audio, epub czy HTML. Dydaktykom natomiast, Ally da wgląd w poziom dostępności treści zamieszczanych na platformie i wygeneruje konkretne sugestie zmian.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, to obok Wydziału Prawa i Administracji UJ czy Społecznej Akademii Nauk, kolejna polska uczelnia, która wspiera realizację procesu kształcenia studentów przy pomocy platformy Blackboard Learn Ultra. Wszystkie rozwiązania oferowane przez Blackboard są dostarczane do uczelni jako usługa w chmurze, co sprzyja ich skalowalności i bezawaryjności. W zgodnej opinii użytkowników, o przewadze produktów firmy Blackboard decyduje również ich intuicyjność, co z kolei przekłada się na szersze wykorzystanie platformy na uczelni.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wideo demonstracją systemu Blackboard oraz do kontaktu z PCG Academia, w celu bezpłatnego przedstawienia wyceny, dostosowanej do potrzeb i możliwości Państwa uczelni.

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ BLACKBOARD