PCG Academia rozpoczyna realizację nowego projektu wdrożeniowego. W ramach umowy zawartej z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach PCG Academia wdroży rozwiązania, które wesprą dziekanaty uczelni oraz ułatwią studentom i wykładowcom realizację spraw administracyjnych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w chwili obecnej użytkuje system Uczelnia XP – poprzednią wersję systemu dziekanatowego dostarczanego przez PCG Academia. Nowa umowa obejmuje modernizację i aktualizację systemu webdziekanat do najnowszej wersji.

Wraz z aktualizacją systemu obsługi studiów PCG Academia uruchomi na uczelni system e-usług studenckich, który ma na celu automatyzację obiegu dokumentów uczelni a przez to podniesienie poziomu satysfakcji studentów. W systemie e-usług wszelkie dokumenty – podania, wnioski, zaświadczenia, itd. – są tworzone i zatwierdzane w pełni elektronicznie, bez konieczności fizycznej obecności studenta w uczelni, co jest niezwykle przydatne w czasach pracy zdalnej i kształcenia online.

W ramach umowy zostanie również uruchomiona aplikacja mobilna dla studentów i dydaktyków, usprawniająca komunikację między administracją, wykładowcami i studentami. Aplikacja będzie też elementem świadczenia elektronicznych usług studenckich dzięki zintegrowaniu z systemem obsługi studiów i systemem e-Usług.