PCG Academia podpisała umowę z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie na uruchomienie usługi Sciencecloud, dzięki której Uniwersytet będzie mógł efektywnie zarządzać procesem przygotowania do ewaluacji działalności naukowej zaplanowanej przez MNiSW na 2022 rok. Produkcyjny start systemu w uczelni przewidziany jest w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

W ramach umowy PCG Academia dostarczy dwa moduły będące składowymi Sciencecloud: Ewidencję i Analitykę. Moduł Ewidencji pozawala na gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym pracowników uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych, zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa. Moduł Analityki, czerpiąc dane z Ewidencji lub z innych dostępnych źródeł danych, umożliwia monitorowanie i symulację zapełnienia slotów publikacyjnych przez naukowców z uwzględnieniem optymalnego doboru publikacji w świetle ograniczeń ewaluacji oraz deklaracji pracowników uwzględnionych do liczby N.

PCG Academia i Uniwersytet Jagielloński współpracują od 2019 roku kiedy to PCG uruchomiło w uczelni Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego (RUJ). RUJ jest serwisem ogólnodostępnym, a jego zadaniem jest gromadzenie, upowszechnianie oraz promocja dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu. W ramach rozpoczynającego się wdrożenia PCG Academia zintegruje RUJ z modułem Analityki i Ewidencji aby zapewnić płynny obieg informacji naukowej na poziomie całej uczelni.

Sciencecloud to najnowsze z rozwiązań oferowanych przez PCG Academia. Trzy ściśle zintegrowane ze sobą moduły: Analityka, Ewidencja i Repozytorium Naukowe pozwalają obsłużyć wszystkie potrzeby uczelni związane z procesem zarządzania informacją naukową i jej raportowaniem. Sciencecloud to usługa dostarczana w chmurze, w ramach której PCG Academia odpowiada za terminowe dostosowanie systemu do dynamicznie zmieniających się przepisów prawa. Uczelnie mogą uruchomić usługę w oparciu o roczny abonament (model subskrypcyjny).