Epidemia koronawirusa drastycznie zmieniła sposób funkcjonowania uczelni na każdym polu: w ich działalności dydaktycznej i naukowej, a także w obszarze administracji i zarządzania.  Władze szkół wyższych zostały postawione przed koniecznością realizacji kluczowych procesów w niespotykanych wcześniej warunkach.

W tym trudnym okresie powinniśmy wzajemnie się wspierać, dlatego Fundacja Rektorów Polskich i PCG Academia uruchamiają nowy Program „Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki”.

W ramach Programu odbędą się nieodpłatne webinaria, na których przedstawiciele uczelni będą mogli wymieniać doświadczenia i dobre praktyki, sformułować wspólne stanowiska w sprawie zarządzeń regulujących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków wspólnoty akademickiej, a także spotkać się z zaproszonymi ekspertami i podjąć dyskusję na temat interpretacji przepisów w sprawach obecnie budzących wątpliwości uczelni.

Naszym celem jest, aby dzięki webinariom władze szkół wyższych uzyskały wsparcie w podejmowaniu decyzji o strategicznym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania uczelni w zupełnie nowej rzeczywistości.

Program FRP-PCG Academia obejmie 6 webinariów, które będą odbywać się co  tydzień od 30 kwietnia do 4 czerwca 2020 r. Każde seminarium będzie trwało ok. 60-90 minut i będzie poświęcone aktualnym zagadnieniom oraz realizacji najważniejszych procesów w dobie kryzysu epidemiologicznego.

Tematyka webinariów obejmie sprawy dydaktyki (kształcenie online, egzaminowanie studentów), rekrutacji kandydatów na studia, ewaluacji działalności naukowej, współpracy międzynarodowej, finansów uczelni oraz cyfryzacji administracji.

 

Już dziś możesz zapisać się na wszystkie webinaria! Dołącz do nas na stronie Programu:

Zapisz się na webinaria 

Nie musisz pamiętać o rejestrowaniu się co tydzień – od razu wybierz wszystkie interesujące cię spotkania.

Planowane webinaria:

  1. 30 kwietnia: Finanse uczelni – strategie przeciwdziałania utracie płynności – ten webinar już się odbył
  2. 7 maja: Kształcenie zdalne, synchroniczne czy asynchroniczne, z perspektywy odbiorców – ten webinar już się odbył
  3. 14 maja: Rekrutacja na studia wobec przesuniętych terminów – ten webinar już się odbył
  4. 21 maja: Wydłużenie ewaluacji naukowej– nowe regulacje i uwarunkowania działania uczelni – ten webinar już się odbył
  5. 28 maja: Współpraca międzynarodowa – możliwości działania w trybie zdalnym – ten webinar już się odbył
  6. 4 czerwca: Cyfryzacja uczelni e- administracja

Więcej informacji o Programie i poszczególnych wydarzeniach na stronie www.pcgacademiawebinaria.pl.

Program FRP-PCG Academia „Uczelnie w czasie epidemii: nowe uwarunkowania i dobre praktyki” objęty jest patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  Przewodniczącego KRASP i Miesięcznika „Forum Akademickie”.