Firma PCG Academia nie zwalnia tempa i rozpoczyna realizację nowego, dużego projektu informatycznego dla Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. PCG dostarczy do uczelni autorski system rekrutacyjny oraz system biura karier. Wdrożenie obejmie również modernizację i rozbudowę systemu dziekanatowego USOS wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania niezbędnego do przeprowadzenia wdrożeń. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności w Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie”.  

Dostarczony system rekrutacyjny zapewnia kompleksową obsługę procesu rekrutacji kandydatów na studia. Rozwiązanie to usprawni pracę działu rekrutacji dzięki takim funkcjom jak automatyzacja procesów, integracja z systemem dziekanatowym, generator formularzy rejestracyjnych oraz mechanizm automatycznego przeliczania ocen i kwalifikacji kandydatów. PCG Rekrutacja posiada nowoczesny interfejs dostępny webowo i mobilnie, który jest łatwy w obsłudze i zgodny z wymogami WCAG 2.0. System zapewnia też stały kontakt z kandydatem, na bieżąco informując go o statusie postępowania rekrutacyjnego.  

W ramach podpisanej umowy, dostarczona zostanie także aplikacja PCG Biuro Karier. Platforma łączy studentów i absolwentów uczelni z najlepiej dopasowanymi ofertami pracy, praktyk i staży w oparciu o wcześniej uzupełnione dane. Umożliwia też zapisy na wydarzenia oraz szkolenia zgodne z profilem studenta. Rozwiązanie PCG Biuro Karier jest również dużym wsparciem dla administracji i pracowników biura karier. Aplikacja pomaga w zarządzaniu informacją na temat dostępnych ofert pracy, kursów czy staży, a także organizacją wydarzeń, ankietyzacją i bieżącymi relacjami ze studentami i absolwentami. Dzięki uzyskiwanym raportom uczelnia posiada informacje, które pomogą w lepszym dopasowaniu oferty dydaktycznej uczelni do potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego w regionie. 

Aplikacja PCG Biuro Karier stanowi integralny element Educloud, ekosystemu rozwiązań IT dla uczelni, oferowanych nie tylko w modelu klasycznego wdrożenia, ale także w formie nowoczesnej usługi chmurowej oferowanej w modelu Software as a Service (SaaS).   

Projekt ten obejmuje różne grupy odbiorców, dzięki czemu uczelnia z pomocą rozwiązań PCG Academia dotrze zarówno do kandydatów na studia, studentów, jak i absolwentów uczelni. Wdrożenie pozwoli nie tylko unowocześnić cały proces rekrutacji i poszukiwania pracy, ale i odpowiedzieć na potrzeby rynku w zakresie dostępności na urządzeniach mobilnych. Z pewnością podniesie to poziom satysfakcji z usług oferowanych przez uczelnie.  

PCG Academia jest liderem na polskim rynku IT dla szkół wyższych, dostarczającym swoje rozwiązania do przeszło 65-ciu wiodących uczelni, w tym do tych ze ścisłej czołówki rankingu Perspektywy. Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się, że do grona naszych klientów dołącza Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie. Zapraszamy do kontaktu przedstawicieli uczelni zainteresowanych naszymi rozwiązaniami i umówienie się na dedykowaną prezentację systemu w Państwa uczelni.  

O Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie 

Pierwsza w Polsce uczelnia ściśle specjalizująca się w bezpieczeństwie. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie „Apeiron” powstała w 2005 r., by kształcić w zakresie szeroko rozumianego porządku oraz bezpieczeństwa w wymiarze społecznym oraz indywidualnym. Uczelnia stawia na wszechstronny rozwój studentów, każdemu z nich dostarczając narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego. Sumiennie przygotowuje studentów do pracy w służbach mundurowych, od policji, wojska, agencje ochrony, po pracę w Biurze Ochrony Rządu i Centralnym Biurze Śledczym.  

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ PLATFORMY PCG REKRUTACJA