Według najnowszych danych na polskich uczelniach funkcjonuje ponad 20 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Jest to bardzo różnorodna grupa osób i mimo postępujących działań na rzecz dostępności, nadal napotykają oni trudności w codziennym życiu na uczelni.

Aby wesprzeć polskie szkoły wyższe w osiągnięciu modelu uczelni dostępnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs „Uczelnia Dostępna II”. Na ten cel przeznaczono 150 mln zł. Jedna uczelnia może uzyskać nawet 15 mln zł dofinansowania.

W ramach konkursu finansowe będą projekty likwidujące bariery w dostępie do kształcenia dla studentów z niepełnosprawnościami. W projektach mogą być prowadzone takie działania jak dostosowanie materiałów dydaktycznych i form kształcenia, zakup sprzętu specjalistycznego oraz dostosowanie narzędzi informatycznych i stron internetowych.

W ramach projektu można też realizować działania z zakresu dostępności architektonicznej, ale projekty dotyczące tylko tego obszaru nie będą finansowane. Konieczne jest, by projekt obejmował też inny formy wsparcia, jak umożliwienie studentom z niepełnosprawnościami załatwienia spraw studenckich przez Internet czy też egzaminy i wykłady online.

W ofercie PCG Academia znajduje się szeroki wachlarz rozwiązań informatycznych, które spełniają kryteria konkursu i na których wdrożenie można pozyskać środki.

Załatwienie spraw studenckich bez potrzeby przychodzenia do dziekanatu umożliwia system obsługi studiów PCG Dziekanat. Pozwala on na elektroniczny obieg dokumentów, np. na złożenie podań i wniosków, a także na zapisy przez Internet. System oferuje też różnorodne metody komunikacji pomiędzy dziekanatem, dydaktykami i studentami. PCG Dziekanat umożliwia studentom z niepełnosprawnościami ograniczenie do minimum konieczność fizycznej obecności w dziekanacie, a jednocześnie zapewnia im stały dostęp do aktualnych informacji o realizowanym toku studiów.

Uzupełnieniem systemu dziekanatowego uczelni jest Aplikacja mobilna PCG. Dzięki niej student ma pod ręką wszystkie niezbędne informacje, w tym plan zajęć. Aplikacja pozwala też na elektroniczne załatwianie spraw administracyjnych oraz wyświetla powiadomienia o wydarzeniach czy nadchodzących egzaminach. Zarówno aplikacja, jak i system PCG Dziekanat, są proste w obsłudze dzięki nowoczesnemu i intuicyjnemu interfejsowi.

PCG Academia może również przeprowadzić modernizację systemu dziekanatowego uczelni celem dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wprowadzenie nowoczesnego interfejsu webowego, czyli Wirtualnej uczelni, spełniającej wymagania dostępności WCAG 2.0.

Dostępność na poziomie WCAG 2.0 gwarantuje też system PCG Rekrutacja, zapewniający kompleksową obsługę procesu rekrutacji kandydatów na studia. Dla studenta oznacza to możliwość bezproblemowej elektronicznej rejestracji na studia oraz dostęp do stale aktualizowanej informacji o statusie postępowania rekrutacyjnego.

Rozwiązania PCG Academia pozwalają zwiększyć dostępność komunikacji i procesów administracyjnych. Konkurs „Uczelnia Dostępna II” obejmuje zaś także działania podnoszące dostępność samego procesu kształcenia. W tym zakresie polecamy rozwiązania naszych Partnerów, firm Blackboard oraz Inspera.

Inspera znana jest z autorskiego systemu do bezpiecznego elektronicznego egzaminowania studentów. Egzaminy można bez obaw realizować nawet na prywatnym komputerze studenta. Dla osób z niepełnosprawnościami szczególnie ważna jest funkcja stałego zapisu postępu egzaminu na serwerach i możliwość wznowienia egzaminu elektronicznie bądź na papierze.

Blackboard, światowy lider w dziedzinie technologii edukacyjnych, ma w swojej ofercie wiele rozwiązań pomocnych dla studentów z niepełnosprawnościami.

Blackboard Learn Ultra to rozbudowana platforma e-learningowa, zapewniająca kompletne środowisko kształcenia na odległość. Learn to jedna z najpopularniejszych platform LMS, korzystają z niej uczelnie z całego świata. Platforma zapewnia różnorodne formy pracy zdalnej ze studentami, ułatwia komunikację pomiędzy studentami i dydaktykami, wspiera indywidualizację kształcenia i daje studentom przestrzeń do zdalnej współpracy i budowania relacji z rówieśnikami.

Uczelniom, które mają rozbudowany system kursów Moodle, polecamy Blackboard Open LMS. Usługa ta bazuje na technologii Moodle, dlatego przeniesienie kursów do Open LMS jest niezwykle proste. Open LMS znacząco podnosi atrakcyjność korzystania z kursów online dla studentów, jednocześnie nie wprowadzając rewolucyjnych zmian dla dydaktyków i administratorów. Obok nowoczesnego interfejsu webowego i mobilnego Open LMS cechuje się też automatycznym różnicowaniem udostępnianych materiałów dla studentów, dostosowywaniem się do tempa i sposobu pracy studenta oraz możliwością integracji wszystkich istniejących w uczelni instancji platformy Moodle w ramach jednego środowiska, ułatwiając zarządzanie nimi i dostęp do nich.

Szczególnym rozwiązaniem w kontekście konkursu jest narzędzie Blackboard Ally, które zostało stworzone właśnie z myślą o dostosowaniu procesu kształcenia do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami. Ally pozwala w łatwy sposób zwiększać dostępność treści edukacyjnych udostępnianych na platformach e-learningowych i umożliwia uczelni śledzenie poziomu dostępności materiałów dydaktycznych. Wszystkich chcących poznać, jak Ally działa w praktyce, zapraszamy na bezpłatne webinaria, które odbędą się w marcu.

Planujemy także webinaria poświęcone pozostałym produktom zwiększającym dostępność studiów dla osób z niepełnosprawnościami – więcej informacji wkrótce.

Więcej o konkursie mogą dowiedzieć się Państwo w artykule na naszej stronie, w którym dokonaliśmy skrótu najważniejszych informacji.