PCG Academia będzie realizować nowy projekt IT w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

W ramach prac zostanie wdrożony m.in. system obsługi studiów Uczelnia 10.

Prace w Akademii Sztuki Wojennej obejmą  przeprowadzenie migracji do systemu obsługi studiów Uczelnia 10 oraz rozbudowę i aktualizację systemu zgodnie z potrzebami uczelni. Wdrożone zostaną moduły takie jak:

  • Wybory przedmiotów, specjalności, specjalizacji, promotorów,
  • Moduł Polskich Ram Kwalifikacji,
  • Integracja z JSA i ORPPD,
  • Rozliczenie dydaktyki,
  • Biuro Karier,
  • Aplikacje mobilne dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych,
  • Moduł e-Usług (podania, wnioski, decyzje).

 

Ponadto PCG Academia podejmie się stałej opieki technicznej i serwisowej autorskiego oprogramowania zintegrowanego systemu obsługi dydaktyki.