Obsługa studiów na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach wkrótce wkroczy na nowy poziom. Studenci i pracownicy obsługiwani będą za pomocą nowoczesnego i kompleksowego systemu Uczelnia 10, który oferuje PCG Academia – firma doradczo-technologiczna, której misją jest dostarczanie efektywnych rozwiązań wspomagających uczelnie w doskonaleniu zarządzania.

Na Śląskim Uniwersytecie Medycznym kształci się blisko 10 tys. osób, a zatrudnionych jest 1,2 tys. nauczycieli akademickich. Obsługa tej liczby osób zaangażowanych w proces dydaktyczny może stanowić nie lada wyzwanie. Aby zapewnić efektywną obsługę, Uniwersytet zdecydował się na zastosowanie systemu Uczelnia 10.

W wyniku umowy zawartej pomiędzy PCG Academia a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w dniu 15 listopada tego roku PCG Academia wdroży na uczelni zintegrowany system zarządzania procesami dydaktycznymi na uczelni. System Uczelnia 10 zapewni Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu pełne wsparcie obsługi procesu dydaktycznego oraz procesu komunikacji ze studentami i pracownikami.

Oprócz obsługi studentów i pracowników (obejmującej też obsługę finansową) system Uczelnia 10 pozwoli Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu na sprawne planowanie zajęć i egzaminów oraz zarządzanie planami studiów poprzez intuicyjny i w pełni konfigurowalny interfejs. System umożliwia także zdalny dostęp do danych dla studentów i pracowników, np. historii studenta, wyboru przedmiotu i grup zajęciowych przez studentów czy nawet do materiałów dydaktycznych udostępnianych studentom przez wykładowców. Uczelnię 10 wyróżniają funkcjonalności z zakresu analityki edukacyjnej, pozwalające pracownikom uczelni efektywnie analizować dane i na ich podstawie podejmować właściwe decyzje.

Wdrożenie systemu przyniesie Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu rozległe korzyści, takie jak unowocześnienie zarządzania procesem dydaktycznym, podniesienie jakości obsługi studenta i pracownika, optymalne wykorzystanie sal zajęciowych i zasobów uczelni oraz niemniej ważną oszczędność czasu, np. poprzez eliminację konieczności wielokrotnego wpisywania danych.

System Uczelnia 10 może być elastycznie dostosowywany do potrzeb szkół wyższych, co ma znaczenie np. wtedy, gdy dana uczelnia korzysta już z innych systemów informatycznych. System Uczelnia 10, który zostanie wdrożony na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, zostanie zintegrowany z funkcjonującymi już na uczelni systemami, w tym Systemem POL-on Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP czy OptiCamp Perso firmy OPTeam, z którą PCG Academia współpracuje przy wdrażaniu kompleksowej platformy usług edukacyjnych na WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej – czytaj więcej.