Zapraszamy Państwa do udziału w 2-dniowym seminarium poświęconym prezentacji najlepszych praktyk w zakresie elektronicznego egzaminowania studentów. Organizatorem seminarium jest norweska firma INSPERA, lider w branży elektronicznego egzaminowania uczniów i studentów. PCG Polska i Partners in Progress są wyłącznymi dystrybutorami systemu INSPERA e-Assessment w Polsce.

Proponowane wydarzenie jest doskonałą okazją do:

  • wymiany doświadczeń w zakresie elektronicznego egzaminowania studentów z przedstawicielami blisko 100 uczelni z całej Europy;
  • obejrzenia, jak w praktyce wygląda elektroniczne egzaminowanie studentów z wykorzystaniem systemu Inspera e-Assessment na University of Oslo;
  • spotkania z Zarządem firmy Inspera i rozmowy na temat warunków wdrożenia systemu u Państwa uczelni bezpośrednio z jego dostawcą.

 

Seminarium odbędzie się w dniach 22-23 września na terenie kampusu University of Oslo. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny tutaj. Udział w seminarium oraz w wieczornym wydarzeniu integracyjnym jest bezpłatny. Po stronie zainteresowanych uczelni leży pokrycie kosztów przelotu do Oslo i zakwaterowania. Do dnia 16 września zbieramy zgłoszenia od zainteresowanych osób i koordynujemy wspólny wyjazd.

INSPERA to lider na międzynarodowym rynku rozwiązań umożliwiających bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie uczniów i studentów. W szkołach wyższych INSPERA umożliwia całościowe zarządzanie procesem egzaminowania studentów niezależnie od typu czy rozmiaru uczelni. Obecnie INSPERA działa w 24 krajach na wszystkich kontynentach i jest wykorzystywana przez niektóre z najlepszych uczelni świata, na czele z University of Cambridge z Wielkiej Brytanii.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z seminarium prosimy o kontakt z p. Łukaszem Nowakiem – tel: 605 086 236, e-mail: lnowak@pcgpolska.pl, który z ramienia PCG/Partners in Progress będzie obecny w Oslo podczas całego wydarzenia.