O Programie Pilotażowym

PCG Academia zaprasza polskie uczelnie do udziału w Programie Pilotażowym, w ramach którego, niskim nakładem środków, będzie można przetestować rozwiązania IT dostarczane przez wiodących, globalnych producentów narzędzi do kształcenia zdalnego i elektronicznego egzaminowania studentów.

PCG Academia, na mocy podpisanych umów partnerskich, współpracuje z trzema międzynarodowymi liderami w obszarze e-learningu. Są nimi firmy: Blackboard, Inspera i Intelliboard. Każde z oferowanych przez nie rozwiązań opiekuje inny element nauczania na odległość, a wspólnie tworzą one komplementarny ekosystem nowoczesnych narzędzi informatycznych, oparty o chmurę od Amazon Web Services. Narzędzia te wykorzystywane są przez czołówkę polskich i międzynarodowych uczelni, w tym Uniwersytet Oksfordzki, IESE czy Uniwersytet Jagielloński.

Co obejmuje Program Pilotażowy?

W ramach proponowanego przez PCG pilotażu, wybrane polskie uczelnie będą miały okazje przetestować wyselekcjonowany przez siebie zestaw narzędzi wspierających kształcenie na odległość i elektroniczne egzaminowanie, na następujących zasadach:

 • Oferta kierowana do wybranych wydziałów lub kierunków studiów, chcących zostać inkubatorami innowacji na swoich uczelniach
 • Dostęp do wyselekcjonowanych aplikacji przez okres 6 miesięcy
 • Konfiguracja narzędzi do potrzeb uczelni, szkolenia i doradztwo w cenie pilotażu
 • Brak konieczności rozpisywania przetargu (koszt pilotażu pod progiem przetargowym)

W ramach pilotażu mogą zostać uruchomione następujące narzędzia:

Rozwiązania Blackboard

 • Platforma e-learningowa Blackboard Learn Ultra wspierająca prowadzenie dydaktyki na uczelni, zarówno zdalnej jak i stacjonarnej
 • Wbudowane w platformę narzędzie antyplagiatowe i interfejs integracyjny z MS Teams
 • Aplikacja mobilna dla wykładowców i studentów
 • Ściśle zintegrowane z platformą narzędzia do wideokonferencji (Collaborate) i do tworzenia dostępnych materiałów dydaktycznych (Ally)

Rozwiązania Inspera

 • Platforma Inspera do egzaminowania elektronicznego, wraz ze ściśle zintegrowaną blokadą przeglądarki SEB lub autorskim mechanizmem blokującym (Inspera Exam Portal)
 • Dodatek do platformy, Inspera Smarter Proctoring, umożliwiający zabezpieczenie egzaminów zdalnych, dzięki automatycznemu proctoringowi i identyfikacji zachowań studentów budzących wątpliwości

Rozwiązania IntelliBoard

 • Narzędzie analityki danych IntelliBoard, podłączane do platformy Moodle, pozwalające, w oparciu o ponad 130 atrakcyjnych wizualnie raportów, uzyskać szczegółowy wgląd w kształcenie prowadzone z wykorzystaniem platformy

Dlaczego warto wziąć udział w pilotażu?

 • Wsparcie w wykorzystaniu technologii do podnoszenia jakości kształcenia

Podczas pandemii COVID-19 polskie uczelnie znacząco zwiększyły stopień wykorzystania narzędzi IT w kształceniu i egzaminowaniu. Trend ten będzie kontynuowany: uczelnie będą dążyć do jak najefektywniejszego wykorzystania technologii w nauczaniu, tam gdzie jest to korzystne dla jakości kształcenia oraz zgodne z preferencjami studentów i wykładowców. Obecnie używane narzędzia były wprowadzane w trybie awaryjnym, aby zorganizować nauczanie na odległość. Wiele z nich posiada lepsze, łatwiejsze w użyciu i stanowiące realne wsparcie dla dydaktyków alternatywy. Program Pilotażowy PCG pozwoli uczelniom na przetestowanie najlepszych w swojej klasie rozwiązań do e-learningu w działaniu.

 • Przygotowanie do nowej rundy finansowania unijnego

Na horyzoncie rysuje się nowa perspektywa finansowania unijnego, w której dla uczelni ma być przeznaczonych ponad 750 mln zł, z czego 100 mln zł ma być bezpośrednio powiązanych z kształceniem zdalnym i zarządzaniem procesem kształcenia. Pierwsze konkursy mogą ruszyć już na przełomie I i II kwartału 2022 roku. Efektywne wykorzystanie środków wymaga odpowiedniego przygotowania – w tym stworzenia strategii rozwoju uczelni, diagnozy potrzeb na najbliższe lata, a także analizy jakie rozwiązania i usługi najlepiej wpisują się w te potrzeby. Program Pilotażowy PCG pozwoli uczelniom zweryfikować, czy w projektach unijnych warto uwzględnić wdrażanie naszych rozwiązań wspierających kształcenie i egzaminowanie.

 • Minimalizacja ryzyka związanego z wdrażaniem nowych rozwiązań

Wdrażanie nowych rozwiązań IT zawsze wiążę się ze zmianą i koniecznością przełamania obaw części pracowników uczelni, a także ryzykiem poniesienia wysiłku na rzecz wdrożenia narzędzi, które mogą nie okazać się lepsze od tych już posiadanych. Ryzyko jest tym większe w przypadku narzędzi wykorzystywanych masowo w codziennej pracy, przez tysiące dydaktyków i studentów. Program Pilotażowy PCG pozwoli przetestować nowe rozwiązania w małej skali, przy niskim ryzyku organizacyjnym i kosztowym, a także dokonać rzetelnego porównania z narzędziami wykorzystywanymi obecnie na uczelni.

Szczegółowe warunki pilotażu

Kolejne kroki

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym Programem Pilotażowym lub mają Państwo związane z nim pytania, zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Chętnie umówimy się z Państwem na dedykowane spotkanie celem demonstracji rozwiązań objętych pilotażem, oraz rozmowy o Państwa potrzebach i oczekiwaniach.

Dane kontaktowe

Magda Sochacka
Dyrektor Linii Biznesowej
tel. 502 044 265
magda.sochacka@pcgacademia.pl