PCG Academia rozpoczęła współpracę z VM.PL – wrocławską firmą oferującą usługi informatyczne na rynkach krajów niemieckojęzycznych.

VM.PL specjalizuje się we wspieraniu klientów z różnorodnych branż w realizacji projektów IT z zastosowaniem modelu Nearshoring. W ciągu 16-letniej działalności VM.PL jej zespołom z powodzeniem udało się rozwinąć systemy dla ponad 60 klientów w Europie. Aktualnie 92% wszystkich klientów VM.PL stanowią firmy z Niemiec.

Dzięki nawiązaniu współpracy możliwe będzie zaoferowanie narzędzi i usług PCG Academia oraz firm partnerskich na rynku niemieckim, austriackim i szwajcarskim. Zyskamy ponadto wiedzę o specyfice funkcjonowania i wymaganiach uczelni z tych regionów, co pozwoli nam na rozszerzenie zestawu usług i narzędzi oferowanych w Polsce i zagranicą.

W pierwszym okresie współpracy strony skoncentrują się na poznaniu nowych rynków szkolnictwa wyższego oraz zweryfikowaniu możliwości wykorzystania gotowych rozwiązań na uczelniach niemieckojęzycznych.