Pandemia koronawirusa wywołała ogromne zmiany w każdym obszarze funkcjonowania uczelni. Najbardziej widocznej metamorfozie uległa dydaktyka, która prawie całkowicie przeszła na model kształcenia na odległość. Sytuacja ta potrwa jeszcze długo – zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęcia i egzaminy w polskich uczelniach będą realizowane w formule zdalnej co najmniej do końca bieżącego roku akademickiego.

Oznacza to, że podczas tegorocznej sesji egzaminacyjnej uczelnie czeka nie lada wyzwanie przeprowadzenia tysięcy egzaminów w formie niezagrażającej zdrowiu studentów i wykładowców.  Jak jednak zapewnić bezpieczeństwo i rzetelność egzaminów online?

Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu PCG Academia oraz Inspera proponują polskich uczelniom pilotażowy dostęp na preferencyjnych warunkach cenowych do platformy elektronicznego egzaminowania studentów INSPERA na okres 6 miesięcy.

INSPERA to aplikacja umożliwiająca bezpieczne, elektroniczne egzaminowanie studentów, w tym egzaminowanie całkowicie zdalne. INSPERA jest aplikacją webową, co oznacza, że nie wymaga instalacji, a do korzystania z niej potrzebna jest tylko przeglądarka internetowa.

Aplikacja powstała we współpracy Inspery z University of Oslo, jedną z najlepszych skandynawskich uczelni, i na dzień dzisiejszy została wdrożona w 70 szkołach wyższych w całej Europie.

Platforma INSPERA umożliwia zaplanowanie i realizację wszystkich aspektów egzaminowania studentów, w tym:

  • Planowanie egzaminów za pośrednictwem kalendarza;
  • Tworzenie pytań w tym wielokrotnego wyboru, quiz, wzory czy kompilacja kodu;
  • Nadzór nad realizacją egzaminu za pośrednictwem panelu kontrolnego egzaminatora;
  • Elektroniczne ocenianie prac i przekazywanie informacji zwrotnej;
  • Stały zapis postępów na serwerach;
  • Przechowywanie prac studentów w elektronicznym archiwum.

 

W ramach pilotażu PCG Academia i Inspera oferują polskim uczelniom 6-miesięczny dostęp do platformy INSPERA w specjalnej cenie. Cena zależna jest od liczby studentów uczelni bądź wydziału:

  • Do 3 tys. studentów – 23 000,00 zł netto
  • Od 3 tys. do 7 tys. studentów – 46 000,00 zł netto
  • Powyżej 7 tys. studentów – 69 000,00 zł netto

 

Pilotaż obok uruchomienia narzędzi w uczelni w modelu Software as a Service obejmuje również przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników.

Więcej o platformie INSPERA

Zapraszamy do kontaktu:

Magda Sochacka
Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami Biznesowymi
PCG Academia
e-mail: magda.sochacka@pcgacademia.pl
tel: 502-044-26