Uprzejmie informujemy, iż z dniem 14 maja 2018 roku, decyzją udziałowców firmy Public Consulting Group Inc. stanowisko Prezesa Zarządu w PCG Academia objął prof. Łukasz Sułkowski.

Decyzja ta podyktowana jest dynamicznym rozwojem firmy w kraju i za granicą oraz potrzebą podjęcia bliskiej współpracy merytorycznej z uczelniami w obszarze zmieniających się przepisów prawa.

Łukasz Sułkowski jest profesorem tytularnym nauk ekonomicznych oraz doktorem habilitowanym nauk humanistycznych specjalizującym się w problematyce zarządzania uczelniami. Prof. Sułkowski piastuje stanowisko kierownika Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także profesora Clark University (Worcester, MA) i Społecznej Akademii Nauk (Łódź).

Jednocześnie informujemy, iż dotychczasowy prezes PCG Academia, pan Leszek Lewoc, obejmuje stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Międzynarodowego i swoje działania będzie koncentrował na dalszym zwiększaniu udziału firmy PCG Academia w rynkach zagranicznych.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych ze zmianą na stanowisku Prezesa PCG Academia prosimy o kontakt z Sekretariatem PCG dostępnym pod numerem telefonu: (17) 777 37 77 oraz pod adresem e-mail: info@pcgacademia.pl.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z listem powitalnym Prezesa prof. Łukasza Sułkowskiego.