W poniedziałek 27 maja br. odbyła się uroczystość wręczenia nominacji profesorskich przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Uroczystość tradycyjnie miała miejsce w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Nominacje profesorskie uzyskało 115 nauczycieli akademickich oraz pracowników nauki i sztuki. W gronie nominowanych był Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska. Prof. Łukasz Sułkowski, wcześniej już profesor nauk ekonomicznych, odebrał akt nominacyjny profesora nauk humanistycznych.

Prof. Łukasz Sułkowski jest profesorem nauk ekonomicznych i humanistycznych. Specjalizuje się w naukach o zarządzaniu, w szczególności w tematyce zarządzania uczelniami. Piastuje stanowisko kierownika Katedry Zarządzania Instytucjami Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także profesora Clark University w Worcester i Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, w której jest Pełnomocnikiem Rektora i Dyrektorem Akademickiego Centrum Rozwoju SAN. W 2004 roku utworzył pierwszy w Polsce program master double degree – podwójnego dyplomu magisterskiego (SAN i Clark University). Profesor Sułkowski jest także członkiem i ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a w latach 2016-2018 był Wiceprzewodniczącym PKA.

Dorobek prof. Sułkowskiego obejmuje ponad 300 publikacji (jako autor bądź współautor), w tym 12 monografii. Jest autorem takich książek jak: „Kultura akademicka. Koniec utopii?” (PWN, 2016), „Fuzje uczelni. Czy w szaleństwie jest metoda?” (PWN, 2017) czy też „Epistemology of Management” (Peter Lang International, 2013). Ponadto Profesor jest zastępcą redaktora naczelnego (wcześniej był redaktorem naczelnym) kwartalnika „Journal of Intercultural Management”. Realizował 14 grantów badawczych UE, NCN i MNiSW – ostatni z projektów, realizowany w latach 2017-2019, nosił nazwę „Doskonalenie organizacyjne uczelni przyszłości UNIFUT.PL”.

Prof. Łukasz Sułkowski jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji międzynarodowych, w tym European Academy of Management, American Academy of Management, Reseau PGV czy International Family Entreprises Research Assotiation. Profesor posiada ponadto doświadczenie w zakresie zasiadania w radach nadzorczych i doradczych przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń biznesowych.

Prof. Sułkowski od września 2017 roku pełni rolę Prezesa Zarządu PCG Polska.


Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska.

 


Wręczenie nominacji profesorskiej Prof. Łukaszowi Sułkowskiemu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Fot. Jakub Szymczuk, Kancelaria Prezydenta RP.