W dniu 5 czerwca 2017 roku  podczas XXIX Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” odbyła się prezentacja rozwiązań dla współpracy pomiędzy uczelniami a szkołami średnimi.

Kwestie te omówiono na przykładzie projektu analityki edukacyjnej pn. „Chiron – szkoła z potencjałem” realizowanego przez PCG Academia we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2016 i 2017 roku.

W trakcie sesji plenarnej otwierającej Konferencję przedstawiciele PCG Academia: Mateusz Adamiak (kierownik projektu) i Łukasz Nowak (Wiceprezes Zarządu) zaprezentowali metodykę działań optymalizujących rekrutację na studia poprzez m.in. identyfikację szkół średnich, których absolwenci mają duży potencjał sukcesu na danej uczelni.