Dnia 9 lutego 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie odbyło się XXIX posiedzenie plenarne Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Posiedzenie otworzył Minister Jarosław Gowin oraz Przewodniczący Rady prof. Jerzy Woźnicki.

Pierwszym punktem spotkania była ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursu Forum Akademickiego „Skomplikowane i proste. Młodzi uczelni o swoich badaniach”. Ceremonię poprowadził redaktor naczelny „Forum Akademickiego”, a nagrody młodym naukowcom osobiście wręczył Minister Jarosław Gowin.

Następnie odbyły się dwie prezentacje poświęcone tematyce rekrutacji i retencji kandydatów na studia. Jako pierwsza głos zabrała prof. Jolanta Choińska-Mika, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego. Pani Prorektor przedstawiła szczegółowy obraz rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w UW na przestrzeni kilku ostatnich lat, sygnalizując zidentyfikowane trendy i wyzwania.

Jako drugi wystąpił Prezes PCG Academia, Leszek Lewoc, który w imieniu inicjatorów projektu – PCG oraz Fundacji Rektorów Polskich – przedstawił wyniki ogólnopolskiego badania „Analityka edukacyjna w szkołach wyższych”. Prezes Lewoc omówił m.in. korzyści ze współpracy pomiędzy uczelniami a szkołami średnimi w kontekście pozyskiwania dobrze dopasowanych kandydatów na studia.

Prezentację zakończyła 30-minutowa sesja pytań ze strony członków RGNiSW do prelegentów.