Kolejna uczelnia podjęła działania zmierzające do unowocześnienia i optymalizacji procesów zarządzania uczelnią oraz wspomagania ich nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi.

Konsorcjum firm PCG Academia oraz OPTeam zrealizuje dla WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej projekt Platforma e-usług edukacyjnych, w ramach którego firmy przygotują i wdrożą nowoczesną platformę e-usług edukacyjnych podnoszącą jakość obsługi studiów, studentów i pracowników uczelni.

Platforma e-usług edukacyjnych WSPiA składać się będzie z aż dwunastu różnych platform usługowych, które ułatwią zarządzanie procesem kształcenia i poprawią jego efektywność.

PCG Academia wraz z OPTeam wyposażą WSPiA w m.in. platformy e-rekrutacji, e-kontaktu, e-tablicę ogłoszeń, e-wykładów, e-listy obecności, e-repozytorium dla elektronicznego obiegu dokumentów oraz Interaktywny system badań. Stworzone zostaną też osobne, elektroniczne platformy dla Klinik działających przy WSPiA – Prawa, Przedsiębiorczości, Administracji oraz Bezpieczeństwa. Platformy będą narzędziami przyjaznymi dla użytkowników i przyniosą znaczne ułatwienie dla studentów oraz kadry WSPiA.

Na realizację projektu Platforma e-usług edukacyjnych Rzeszowska WSPiA uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt platformy e-usług edukacyjnych oceniono najwyżej spośród wszystkich wniosków złożonych przez uczelnie niepubliczne z Podkarpacia.

Umowę o realizacji platformy podpisali prof. Jerzy Posłuszny, Rektor WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej (na zdjęciu po lewej) oraz mgr inż. Bartosz Borejko, Dyrektor Regionalny PCG Academia, Pełnomocnik Konsorcjum (po prawej).