VI Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2020 jest już za nami. To były niesamowite, bardzo intensywne dwa dni pełne spotkań z polskimi i zagranicznymi ekspertami.

Po raz pierwszy Konferencja LUMEN odbywała się w trybie hybrydowym: obrady transmitowaliśmy online ze studia telewizyjnego, a uczestnicy mogli partycypować w dyskusji zdalnie. Nowa formuła spotkania okazała się sukcesem – w wydarzeniu wzięło udział ponad 1000 uczestników! Bardzo dziękujemy, że byliście Państwo z nami.

W ramach Konferencji LUMEN 2020 w dniach 24-25 listopada odbyło się 10 merytorycznych paneli z udziałem 45 ekspertów z Polski i zagranicy. Jak w każdej edycji, debaty dotyczyły aktualnej sytuacji uczelni w Polsce i na świecie. Dyskutowaliśmy o najważniejszych trendach i zmianach w przepisach prawa, rozmawialiśmy z nowymi rektorami o ich planach na najbliższe lata, wymienialiśmy wiedzą o innowacjach zarządczych i technologicznych oraz zastanawialiśmy się, jak bezpiecznie zarządzać nauką i dydaktyką w dobie pandemii koronawirusa.

Konferencji LUMEN nie udałoby się zorganizować bez wsparcia naszych partnerów. Szczególne wyrazy podziękowania składamy dla Fundacji Rektorów Polskich – wieloletniego Partnera Merytorycznego Konferencji LUMEN. Słowa uznania kierujemy też pod adresem naszych Partnerów: firm Blackboard, Inspera, PCG Polska, PCG Edukacja, Librus oraz Wolters Kluwer  za owocną i profesjonalną współpracę.

Pragniemy również złożyć wyrazy podziękowania za objęcie Konferencji LUMEN patronatem dla Ministra Edukacji i Nauki, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Forum Akademickiego. Jesteśmy wdzięczni, że nasza inicjatywa cieszy się Państwa nieprzerwanym zaufaniem i estymą.

Na końcu pragniemy podziękować osobom, bez których sukces Konferencji LUMEN byłby niemożliwy – naszym wyjątkowym Panelistom. Tylko dzięki zaangażowaniu naszych Prelegentów udało się stworzyć unikatową i największą w Polsce platformę wymiany doświadczeń dla całego środowiska akademickiego, jaką jest Konferencja LUMEN. Współpraca z gronem tak wybitnych ekspertów i praktyków zarządzania uczelniami jest dla nas prawdziwą przyjemnością.

Nagrania z paneli dyskusyjnych zostaną wkrótce opublikowane na kanale YouTube PCG Academia oraz www.pcgacademia.pl/blog, a tymczasem już dzisiaj serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Lumenów w przyszłym roku.