23 polskie uczelnie – o osiem więcej niż w poprzednim roku – znalazły się pośród szkół wyższych o największym wkładzie w zrównoważony rozwój wedle THE Impact Rankings 2023. Wśród nich przodują Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, które awansowały do grupy miejsc 401–600. 

Czym jest Impact Rankings? 

Impact Rankings to najmłodszy z globalnych rankingów uczelni opracowywanych przez Times Higher Education. Ranking w oparciu o kompleksową metodologię ocenia działalność uczelni pod kątem realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG), stanowiących podstawę Agendy 2030 ONZ. To jedyny globalny ranking uczelni oparty o SDG. 

Impact Rankings jest też najszybciej rozwijającym się rankingiem THE. W tegorocznej, piątej edycji sklasyfikowano 1591 uczelni ze 112 krajów z całego świata. Wśród nich znalazły się 23 uczelnie z Polski – aż dwukrotnie więcej niż jeszcze w edycji 2021. 

Wyniki polskich uczelni w rankingu generalnym 

Liderami zrównoważonego rozwoju wśród polskich uczelni są Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, zajmujące miejsca w przedziale 401–600. Uniwersytet Gdański utrzymał tutaj wiodącą pozycję z zeszłego roku. 

W kolejnych grupach miejsc znalazły się: 

 • 601–800 – Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Akademia WSB; 
 • 801–1000 – Akademia Leona Koźmińskiego, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska; 
 • 1001+ – Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Rzeszowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski. 

Wyniki polskich uczelni w poszczególnych SDG 

Oprócz rankingu głównego THE Impact Rankings obejmuje również klasyfikacje w ramach poszczególnych Celów.  

Nie licząc obowiązkowego do udziału w rankingu SDG 17, polskie uczelnie najliczniej znajdziemy w SDG 3: Dobre zdrowie i jakość życia, SDG 4: Dobra jakość edukacji oraz SDG 8: Wzrost gospodarczy i godna praca. W każdym z tych Celów sklasyfikowano 14 polskich uczelni.  

W klasyfikacjach dla obszarów SDG znajdziemy też światowych liderów spośród uczelni z Polski. Pozycje w światowej pierwszej setce miejsc uzyskały: 

 • Uniwersytet Gdański – 13. miejsce w SDG 5: Równość płci, 
 • Politechnika Poznańska – 76. miejsce w SDG 7: Czysta i dostępna energia, 
 • Uniwersytet Jagielloński – 87. miejsce w SDG 16: Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. 

Dość liczne grono uczelni znajdziemy także na miejscach w grupie 101-200. Aż trzykrotnie w drugiej setce uplasowała się Politechnika Gdańska – w SDG 6: Czysta woda i warunki sanitarne, SDG 11: Zrównoważone miasta i społeczności oraz SDG 12: Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja. Z kolei Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu osiągnął miejsce 101-200 dwukrotnie – w SDG 8 oraz SDG 11. 

Pozostałe polskie uczelnie uplasowane w przedziale 101-200 to: 

 • Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi i Uniwersytet SWPS – w SDG 3: Dobre zdrowie i jakość życia, 
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Politechnika Łódzka – w SDG 8: Wzrost gospodarczy i godna praca, 
 • Akademia WSB – w SDG 10: Mniej nierówności, 
 • Uniwersytet Jagielloński – w SDG 11: Zrównoważone miasta i społeczności, 
 • Uniwersytet Warszawski – w SDG 13: Działania w dziedzinie klimatu, 
 • Uniwersytet Gdański – w SDG 14: Życie pod wodą. 

Globalna czołówka Impact Rankings 

Liderem rankingu jest  drugi rok z rzędu australijski Western Sydney University. Drugie miejsce zajmuje University of Manchester z Wielkiej Brytanii, natomiast trzecie należy do Queen’s University z Kanady. Zaraz za podium uplasowała się najwyżej notowana uczelnia ze wschodzących krajów – Universiti Sains Malaysia. 

Najwyżej notowany amerykański uniwersytet to Arizona State University z Tempe (6. miejsce), a najlepsza uczelnia z Europy kontynentalnej to duński Aalborg University (9. miejsce). Najbardziej reprezentowanymi krajami w Top 100 rankingu są Wielka Brytania (26 uczelni), Australia (16 uczelni) oraz Kanada (15 uczelni). 

 

Zachęcamy do eksploracji szczegółowych wyników uczelni na stronie THE Impact Rankings 2023: 

https://www.timeshighereducation.com/impactrankings