Public Consulting Group posiada piękną tradycję celebrowania końca roku finansowego, który w naszej firmie przypada na koniec czerwca każdego roku. W Bostonie, w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieści się główna siedziba naszej firmy, uroczystości te przybierają formę rejsu statkiem wycieczkowym po Zatoce Massachusetts. Z tej okazji CEO i założyciel firmy PCG, pan William Mosakowski, wygłasza swoje przemówienie, a konsultanci i menedżerowie z całego kraju odbierają awanse i wyróżnienia.

PCG Academia, jako integralna część Public Consulting Group, od 2015 r. buduje swoją własną tradycję i kulturę organizacyjną opartą o różnorodność poglądów i osobowości, wzajemny szacunek i dążenie do doskonałości. W ramach tej tradycji, od 6 lat pracownicy PCG Academia spotykają się w Rzeszowie, skąd wywodzi się nasza firma, aby podsumować mijający rok, celebrować odniesione sukcesy i rozmawiać o planach na przyszłość.

W czerwcu 2020 roku nasze plany pokrzyżował COVID. W tym roku udało nam się spotkać niemal w pełnym gronie w malowniczo położonym Centrum Turystyki i Rekreacji w Kielnarowej pod Rzeszowem. W ramach pierwszej, formalnej części spotkania prowadzonej przez Łukasza Nowaka (Wiceprezes PCG) liderzy linii biznesowych: Dariusz Bednarz (educloud), Piotr Masalski (sciencecloud), Magda Sochacka (Blackboard i Inspera), Wacław Filak (WEBCON), oraz Leszek Lewoc (international), nakreślili główne kierunki rozwoju naszej firmy w nadchodzącym roku.

Łukasz Nowak podsumował działania związane z rozwojem PCG na polskim rynku edukacyjnym. PCG, po raz kolejny, było w stanie zwiększyć udział sprzedaży w liniach biznesowych związanych ze zdalnym kształceniem studentów, zarządzaniem informacją naukową, oraz elektronicznym obiegiem dokumentów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy do grona klientów PCG dołączyło 9 nowych instytucji, a wśród nich: Politechnika Warszawska, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet SWPS, WIT, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP ze Szczecina, Uniwersytet Zielonogórski a także Instytut Badań Leśniczych.

Po części formalnej przyszedł czas na dobrą zabawę w ramach konkursów i gier integracyjnych zorganizowanych na terenie kampusu. W sumie, zrealizowano aż 15 różnych konkurencji, w których udział wzięło dziewięć pięcioosobowych drużyn. Zabawy wymagały od uczestników sprawnej komunikacji, koordynacji i zaufania. Pierwsze miejsce z najlepszym wynikiem zdobyła drużyna „Dziadersów” w składzie: Leszek Lewoc, Mateusz Adamiak, Magda Sochacka, Łukasz Mazur i Łukasz Połeć. Drugą lokatę zajęła „Rajska Drużyna” w składzie: Grzegorz Boćko, Dariusz Bednarz, Ewa Makowska-Tłomak, Adam Ośko i Paweł Dzierżak.

Wieczór zakończył się wspólną kolacją, która po roku rozłąki nabrała szczególnego znaczenia i stała się doskonałym motywatorem do dalszej wytężonej pracy na rzecz naszych klientów.