Dwa dni obrad, 10 sesji panelowych, 12 prezentacji, 45 prelegentów z Polski i zagranicy – tak w liczbach wygląda zakończona właśnie Konferencja LUMEN 2023. 

Dziewiąta edycja największego wydarzenia poświęconego zarządzaniu w szkolnictwie wyższym przyciągnęła przeszło 250 uczestników, zarówno liderów zarządzania uczelniami, jak też reprezentantów kluczowych instytucji i firm związanych z sektorem szkół wyższych. Spotkaliśmy się stacjonarnie w Hotelu Narvil w Serocku w dniach 20-21 listopada 2023. 

Część inauguracyjną konferencji otworzył Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes Zarządu PCG Polska. Krótkie wystąpienia okolicznościowe wygłosili William S. Mosakowski, Prezes i założyciel Public Consulting Group, Prof. Jerzy Woźnicki, Prezes Zarządu Fundacji Rektorów Polskich, oraz Prof. Michał Zasada, Wiceprzewodniczący KRASP i Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

SESJE PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI I GALA NAGRÓD THE 

Jako pierwszy głos zabrał Łukasz Wawer, Z-ca Dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, który przedstawił prezentację podsumowującą działalność resortu w zakresie projektów cyfrowych w polskim szkolnictwie wyższym w 2023 roku. Dyrektor Wawer mówił m.in. o uruchamianym przez MEiN portalu “Ludzie Nauki” oraz innych inicjatywach legislacyjnych i technologicznych związanych z wprowadzaniem e-dyplomów, e-doręczeń czy e-legitymacji.  

Następnie odbyła się pierwsza debata rektorska, moderowana przez Prof. Jerzego Woźnickiego. Podsumowania pięciu lat obowiązywania Konstytucji dla Nauki dokonali: Prof. Roman Cieślak, Rektor Uniwersytetu SWPS, Iryna Degtyarova, Adiunkt z Fundacji Rektorów Polskich, Prof. Jerzy Lis, Rektor Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Prof. Jan Szmidt, Honorowy Przewodniczący KRASP, Politechnika Warszawska. Rektorzy ocenili dotychczasowe efekty wprowadzenia ustawy oraz podzielili się opiniami co do potrzebnych kierunków zmian. 

Druga z sesji panelowych poświęcona była globalnym perspektywom na transformację polskiego szkolnictwa wyższego. W debacie, poprowadzonej przez Prof. Łukasza Sułkowskiego, uczestniczyli Prof. Jarosław Górniak, Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, Shadi Awwad, EMEA Regional Director w Elsevier, oraz Magdalena Marzec, Regional Manager UK & Europe w Times Higher Education. W dyskusji wykorzystano dane obrazujące pozycje polskich uczelni w kontekście międzynarodowym, pochodzące z międzynarodowych baz danych Scopus (Elsevier) oraz DataPoints (Times Higher Education).  

Gośćmi tegorocznej konferencji byli również rektorzy czołowych ukraińskich uczelni. W panelu poświęconym odbudowie ukraińskiego systemu edukacji wystąpili: Prof. Vasyl D. Karpusha, Rektor Sumy State University oraz Prof. Yevhen Sokol, Rektor National Technical University Kharkiv Polytechnic Institute, a także Vitaliy Kukharskyy, Prorektor Ivan Franko National University of Lviv oraz Prof. Tetiana Fesenko z Kharkiv National University of Radio Electronics. Debatę moderował Prof. Volodymyr Bugrov, Rektor Taras Shevchenko National University of Kyiv. Rektorzy dyskutowali o wpływie wojny na kondycję ukraińskiego systemu edukacji oraz podejście do jego odbudowy po zakończeniu działań militarnych.  

Punktem kulminacyjnym LUMEN 2023 była uroczysta Gala wręczenia nagród dla liderów polskich i ukraińskich uczelni sklasyfikowanych w THE World University Rankings 2024 – najnowszej edycji najbardziej prestiżowego i rozpoznawalnego rankingu szkół wyższych na świecie. Nagrody wręczyli przedstawiciele Times Higher Education: Lachyn Italmazova, Commercial Director UK & Europe i wspomniana już Magdalena Marzec wraz z Prof. Łukaszem Sułkowskim i Prof. Jerzym Woźnickim. 

Listę nagrodzonych uczelni podajemy w podsumowaniu Gali dostępnym tutaj:

Gala wręczenia nagród THE World University Rankings, podczas konferencji LUMEN 2023

SESJE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI 

Drugi dzień LUMEN rozpoczęliśmy od rozmowy o sztucznej inteligencji. Swoje poglądy na możliwości zastosowania AI w szkolnictwie przedstawili: Mateusz Rafał, Dyrektor Centrum Transformacji Cyfrowej MEiN, Barbara Michalska, Dyrektor ds. Edukacji w Microsoft oraz Katarzyna Patyrak, RI Solutions Manager for CEE z Elsevier. Panel poprowadził dr Maciej Madziński z Akademii Leona Koźmińskiego. 

W kolejnym panelu przyjrzeliśmy się tegorocznym zmianom legislacyjnym oraz ich wpływowi na organizację procesów cyfrowych w uczelniach. W panelu moderowanym przez Dariusza Wronikowskiego Dyrektora IT Akademii Leona Koźmińskiego oraz Koordynatora Sekcji Informatycznej Stowarzyszenia Forum Dziekanatów uczestniczyli przedstawiciele MEiN: ww. Łukasz Wawer oraz Marcin Czaja, Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego. 

Temat aktualnych zmian wdrażanych przez resort nauki kontynuowaliśmy w następnej sesji, której moderatorem był Piotr Masalski, Dyrektor Linii Biznesowej PCG Academia. Dyskusja dotyczyła nowych wytycznych w zakresie wysyłki informacji naukowej na cele ewaluacji, a głos w niej zabrali: Marek Michajłowicz, Z-ca Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB, Halina Bojkowska, Kierownik Biura Analiz Instytucjonalnych i Raportowania Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz Tomasz Jałukowicz, Dyrektor Działu Administrowania Nauką Uniwersytetu SWPS. 

Wielką zmianą, w obliczu której stoi teraz sektor publiczny jest odejście od papieru w komunikacji z obywatelem w 2025 roku. Zaproszeni eksperci: Łukasz Wawer (MEiN), Łukasz Wróbel, Wiceprezes WEBCON, oraz Dariusz Żelasko, Dyrektor IT w Politechnice Krakowskiej, przedstawili obecny status wdrożenia systemów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w uczelniach i w administracji państwowej. Panel moderował Łukasz Nowak, Wiceprezes PCG Academia. 

Ostatni panel przeznaczyliśmy na podzielenie się doświadczeniami i wnioskami z pierwszych konkursów dla uczelni w ramach funduszy unijnych 20212027. W dyskusji prowadzonej przez Małgorzatę Lelińską, Dyrektorkę Departamentu Funduszy Unijnych i Edukacji Cyfrowej w Konfederacji Lewiatan, udział wzięli  Anna Marciniak, Kierownik Sekcji Programów EFS w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Marcin Kowalski, Przewodniczący Grupy EdTech Konfederacji Lewiatan, oraz Edyta Siuda, Project Office Director w Akademii Leona Koźmińskiego. 

LUMEN THEATRE 

Podczas konferencji odbył się także LUMEN Theatre, czyli teatr innowacji EdTech. W ramach serii krótkich, eksperckich prezentacji uczestnicy poznali konkretne, sprawdzone rozwiązania wspierające uczelnie na polu dydaktyki, ewaluacji, analityki danych, cyfryzacji procesów i zarządzania. 

Swoje rozwiązania przedstawili zaufani partnerzy uczelni: Anthology, Dolphin Consulting, Elsevier, Inspera, Learnetic, PCG Academia, PRODATA, Promethean, SIGNIUS, Skarbiec TFI, UpWare, WEBCON oraz Wolters Kluwer. 

Nagrania z tegorocznej edycji LUMEN udostępniamy na naszej stronie internetowej oraz kanale YouTube. 

Organizatorami IX Konferencji LUMEN 2023 byli PCG Academia, Times Higher Education oraz Fundacja Rektorów Polskim. 

Partnerami LUMEN 2023 byli Anthology, Dolphin Consulting, Elsevier, Inspera, Learnetic, ProData,  Promethean, Signius, Skarbiec, UpWare, WEBCON oraz Wolters Kluwer. 

Patronat honorowy nad konferencją sprawował Minister Edukacji i Nauki. Konferencja objęta była również patronatami Przewodniczącego KRASP, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB, NASK, Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, Konfederacji LEWIATAN oraz Stowarzyszenia PRom. Patronat medialny nad konferencją sprawowało Forum Akademickie. 

NAGRANIA WIDEO

Pierwszy dzień Konferencji LUMEN – 20 listopada 2023

   

   

Drugi dzień Konferencji LUMEN – 21 listopada 2023

   

   

GALERIA ZDJĘĆ

PREZENTACJE Z IX KONFERENCJI LUMEN 2023

Sprawozdanie z działalności MEIN w zakresie projektów cyfrowych w polskim szkolnictwie wyższym w 2023 roku

Global perspectives on the transformation of the Polish higher education

Odbudowa ukraińskiego systemu edukacji z perspektywy rektorów wiodących ukraińskich uczelni

THE World University Rankings 2024 – omówienie metodyki rankingu, wprowadzenie do Gali

Gala wręczenia nagród THE World University Rankings