Punktem kulminacyjnym VIII Konferencji LUMEN, która odbyła się 22-23 listopada 2022, była uroczysta Gala wręczenia nagród dla przedstawicieli polskich uczelni sklasyfikowanych w THE World University Rankings 2023. 

THE World University Rankings, tworzony przez Times Higher Education – absolutnego lidera analityki w zakresie szkolnictwa wyższego – to najbardziej rozpoznawalny i prestiżowy międzynarodowy ranking uczelni na świecie. W ocenie uczelni THE stosuje kryteria obejmujące każdą z ich misji: dydaktykę, badania naukowe, transfer wiedzy do otoczenia oraz umiędzynarodowienie.  

W najnowszej edycji rankingu znalazły się 34 uczelnie z Polski. W porównaniu z ubiegłymi edycjami odnotowano wzrost zarówno pod względem liczby uwzględnionych szkół wyższych, jak i pod względem pozycji, które zajęły uczelnie. 

Wyniki THE World University Rankings 2023 ze szczególnym uwzględnieniem polskich uczelni dogłębnie omówili eksperci THE: Nicolas Cletz, Regional Director for Poland oraz Michael Lubacz, Business Development Director. 

Po prezentacji nastąpił wyczekiwany finał – ceremonia wręczenia nagród. Nagrody na ręce liderów uczelni wręczyli Phil Baty, Chief Knowledge Officer w Times Higher Education oraz Prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG Polska.  

Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych Uczelni :

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet SWPS
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Łódzki
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia WSB Dąbrowa Górnicza

Wszystkim wyróżnionym uczelniom należą się ogromne gratulacje! Stanowią one ścisłą polską czołówkę i cieszymy się, że ich sukcesy stają się coraz bardziej widoczne na arenie międzynarodowej. Jesteśmy też dumni, że z wieloma z tych uczelni możemy współpracować na co dzień, realizując wspólne projekty i pomagając w realizacji ich misji. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych międzynarodowych sukcesów! 

Gala wręczenia nagród THE World University Rankings stanie się od tego roku stałym punktem Konferencji LUMEN dzięki partnerstwu PCG Academia i Times Higher Education. Już dzisiaj zapraszamy na przyszłą edycję LUMEN! 

Nagrania z tegorocznej edycji LUMEN udostępniamy na naszej stronie internetowej w sekcji blog oraz kanale YouTube 

Zachęcamy także do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami rankingu na stronie THE: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking oraz do partycypacji w rankingu. 

Organizatorami Konferencji LUMEN 2022 byli PCG Academia, Times Higher Education oraz Fundacja Rektorów Polskich. 

Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Edukacji i Nauki. Konfernejca objęta była również patronatami Przewodniczącego KRASP, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Ośrodka Przetwarzania Informacji – PIB, NASK oraz Konfederacji LEWIATAN. Patronat medialny na konferencją sprawowali EUPRIO, Forum Akademickie i Stowarzyszenie PROM. 

Partnerami LUMEN byli Anthology, Microsoft, Elsevier, euroCRIS, LYRASIS, WEBCON, Wolters Kluwer oraz Inspera.  

NAGRANIA WIDEO Z GALI WRĘCZENIA NAGRÓD THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS 2023

 

 

Galeria zdjęć z uroczystej Gali wręczenia nagród THE World University Rankings 2023

PREZENTACJA TIMES HIGHER EDUCATION

Prezentacja – Times Higher Education