Druga edycja EZDAY, wspólnej konferencji PCG Academia i WEBCON, już za nami! EZDAY to eksperckie wydarzenie poświęcone cyfryzacji i automatyzacji procesów w sektorze publicznym w Polsce. 

EZDAY2023 odbył się 25 października w Krakowie i przyciągnął 150 uczestników – przedstawicieli uczelnianych władz, administracji i działów IT. W dniu poprzedzającym obrady miał miejsce zapoznawczy event, na którym spotkaliśmy się w gronie kilkudziesięciu osób. Wszystkim uczestnikom dziękujemy serdecznie za udział oraz za inspirujące rozmowy. 

Konferencję rozpoczęło wspólne wystąpienie organizatorów: Łukasza Wróbla, Wiceprezesa WEBCON oraz Łukasza Nowaka, Wiceprezesa PCG Academia. Podczas prezentacji przybliżyliśmy nasze strategiczne partnerstwo, przedstawiliśmy najważniejsze osiągnięcia oraz opowiedzieliśmy o wspólnych planach na dalszy rozwój usług dla rynku edukacyjnego. 

W pierwszym panelu spotkali się zaś przedstawiciele trzech bardzo różnych od siebie uczelni, które łączy wdrożenie platformy WEBCON BPS. Najlepszymi praktykami we wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów podzielili się: Sebastian Ploch, Kierownik Działu IT na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. Rozwoju Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, oraz dr inż. Dariusz Żelasko, Dyrektor IT z Politechniki Krakowskiej. 

Podczas następnej prezentacji Piotr Szumliński, Dyrektor Centrum Wsparcia Dydaktyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, przybliżył formalno-prawny kontekst związany z wymogiem wprowadzenia e-doręczeń i systemu klasy EZD przez uczelnie. 

Na kanwie wprowadzanego przez ustawodawcę obowiązku posiadania systemu EZD powstaje rządowy system EZD RP. Marcin Szczepanik, Menedżer Produktu PCG Academia, pokazał uczestnikom, jak EZD RP oraz WEBCON BPS uzupełniają się z korzyścią dla uczelni. Wykorzystanie obu systemów daje optymalne połączenie zgodności z przepisami i elastyczności w cyfryzowaniu procesów. 

Cyfryzację administracji znacząco ułatwiają podpisy i pieczęcie elektroniczne. Jednym z zaufanych dostawców tego typu rozwiązań jest SIGNIUS, Partner EZDAY 2023. Maciej Zygmański, Business Development Manager w SIGNIUS, zaprezentował zastosowania podpisów i pieczęci elektronicznych w EZD dla uczelni. 

W przerwie  uczestnicy mogli wysłuchać nagrania, o nowościach legislacyjnych w obszarze informatyzacji szkolnictwa wyższego, które przygotował Łukasz Wawer, Z-ca Dyrektora w Centrum Transformacji Cyfrowej, Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Na kolejnej sesji Eryk Wdowiak, Dyrektor Regionalny PCG Academia, opowiedział o możliwościach pozyskania finansowania na realizację projektów cyfrowych w uczelniach, w tym na wdrożenie WEBCON BPS. Dla szkół wyższych dostępne są środki m.in. w ramach programów FERS, Uczelnia Dostępna czy Regionalnych Programów Operacyjnych. 

PCG Academia jako Partner Premium WEBCON dedykowany dla sektora szkolnictwa wyższego zrealizował lub realizuje kilkanaście projektów dla uczelni różnego typu i wielkości. Nasze doświadczenie pozwoliło nam wypracować wzorce projektowe i implementacyjne, którymi z uczestnikami EZDAY podzielili się nasi przedstawiciele: Tomasz Ulman, Dyrektor Operacyjny oraz dr Magdalena Sosnowska, Kierownik Projektów. 

Ostatnim punktem w programie EZDAY2023 była prezentacja najnowszej wersji platformy WEBCON BPS 2024. Nowości i zmiany na platformie przedstawili Filip Sadzik, Partner Channel Manager WEBCON oraz Artur Kania, Dyrektor Linii Biznesowej PCG Academia. 

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim uczestnikom EZDAY2023! Serdeczne podziękowania kierujemy również do naszych partnerów – WEBCON oraz Signius – za nieocenione wsparcie. Naszym prelegentom składamy wyrazy uznania i dziękujemy za poświęcony czas. 

Mamy nadzieję, że spotkamy się na EZDAY2024! 

GALERIA ZDJĘĆ