U progu nowej perspektywy finansowej UE polskie uczelnie i instytuty wchodzą w kolejną fazę informatyzacji. Wcześniej inwestycje skupiały się na infrastrukturze i systemach dziedzinowych. Obecnie zaś obserwujemy, że transformacja cyfrowa będzie opierać się na innowacjach. 

Innowacyjnym narzędziom informatycznym przyglądaliśmy się na Akademii Innowacji 2023 online, która miała miejsce 19 kwietnia. Każde z narzędzi prezentowanych przez PCG Academia i partnerów – Senetic, Elsevier, LYRASIS, Anthology, Inspera, Panopto, ESCOLA i Wellms – uczelnie i instytuty mogą współfinansować z grantów w ramach aktualnej perspektywy finansowej. 

ZARZĄDZANIE PROCESOWE 

Akademię rozpoczęliśmy od rozwiązań umożliwiających cyfryzację i automatyzację procesów biznesowych zachodzących na uczelniach. W ostatnim czasie na lidera w tym zakresie wyrosła platforma lowcode WEBCON BPS, która jest najchętniej wybieranym przez uczelnie i najszybciej rozwijających się rozwiązaniem do elektronicznego obiegu dokumentów. Dlaczego uczelnie cenią WEBCON BPS dowiedzieliśmy się z case study Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczeniami uczelni podzielił się Wojciech Kiedrowski, Zastępca Kanclerza ds. Cyfryzacji i Procesów. 

Czym jednak WEBCON BPS różni się od oferowanego podmiotom publicznym systemu EZD RP? Marcin Szczepanik (PCG Academia) i Tomasz Stojek (Senetic) opowiedzieli o różnicach między systemami oraz pokazali, jak świetnie mogą one współpracować i się uzupełniać. 

Możliwości WEBCON BPS uczestnicy mogli zobaczyć w praktyce na prezentacji wygłoszonej przez przedstawicieli PCG Academia: Łukasza Nowaka, Wiceprezesa Zarządu oraz Patryka Zielińskiego. W prezentacji skupiliśmy się na licencji Freemium, czyli bezpłatnej, lecz oferującej pełnię funkcjonalności wersji WEBCON BPS, której można używać bez żadnych zobowiązań. Zachęcamy do testowania: https://webcon.com/pl/wyprobuj-webcon-bps/  

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ NAUKOWĄ 

Ostatnia ewaluacja pokazała, jak ważne jest zarządzanie nauką w oparciu o dane. Dlatego drugą część Akademii Innowacji poświęciliśmy rozwiązaniom wspierającym skuteczne zarządzanie informacją naukową. 

Ze swojej strony zaprezentowaliśmy nasz flagowy produkt Sciencecloud, który stanowi centralny punkt obiegu informacji naukowej w wiodących polskich uczelniach, takich jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet SWPS. W zeszłej ewaluacji system PCG był odpowiedzialny za sprawozdanie blisko 150 tys. publikacji, co oznacza 20% udziału PCG w rynku. Ponadto aż 33% uczelni, które uzyskało kategorie A+ korzysta właśnie z Sciencecloud. 

Efektywność Sciencecloud zawdzięcza m.in. integracji z kluczowymi systemami Ośrodka Przetwarzania Informacji PIB. O ogromnym znaczeniu dwukierunkowej wymiany danych między Sciencecloud a POL-on i PBN opowiedzieli Piotr Masalski (PCG Academia) oraz Przemysław Wewiór (OPI-PIB). 

Piotr Masalski przedstawił następnie DSpace 7 – najnowszą odsłonę najpopularniejszego na świecie repozytorium naukowego, używanego przez ponad 3000 instytucji, w tym uczelnie z czołówek rankingów, takich jak Harvard czy MIT. 

W kolejnym punkcie programu Katarzyna Patyrak reprezentująca Elsevier przedstawiła PURE Awards Management. To unikatowe rozwiązanie do efektywnego pozyskiwania grantów badawczych i zarządzania nimi jest wyposażone w globalną wyszukiwarkę grantów naukowych od ponad 5,500 fundatorów, w tym Komisji Europejskiej.  

ZARZĄDZANIE KSZTAŁCENIEM 

Platformy LMS często bywają sprowadzane do roli repozytoriów materiałów edukacyjnych. Tymczasem są one potężnymi narzędziami do wspierania kształcenia i sukcesów studentów. 

Nowością na rynku jest platforma WELLMS, rozwijana przez polską firmę ESCOLA. Rozwiązanie oparte jest o przełomową technologię headless oraz oryginalną metodę migracji treści tworzonych przez lata na Moodle. Możliwości WELLMS przybliżyli przedstawiciele ESCOLA: dr Maciej Madziński (Wiceprezes), Katarzyna Kowalik i Artur Kobos, a także reprezentanci uczelni korzystających z platformy: Prof. Bartosz Molik, Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Marta Kozak-Gołębiowska, Dyrektor Działu Edukacji Cyfrowej w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. 

Drugą z prezentowanych platform była Blackboard Learn, należąca do amerykańskiej grupy Anthology. To używane na całym świecie rozwiązanie chmurowe wspiera proces kształcenia, pomaga budować zaangażowanie studentów i ma korzystny wpływ na retencję studentów. Blackboard Learn zaprezentowały Magda Sochacka i Anna Warda-Ritzen z PCG Academia oraz Louise Thorpe, Wiceprezes Anthology. 

Rozwiązania dla kształcenia to jednak nie tylko LMS. Dla wspierania procesu egzaminowania, zarówno w formule zdalnej, jak i stacjonarnej, polecamy Inspera Assessment od firmy Inspera – platformę do bezpiecznego przeprowadzania egzaminów w sposób elektroniczny. O platformie opowiedziała dr Sabina Ratajczak, Prorektor ds. rozwoju Akademii WSB, gdzie wdrożono to rozwiązanie, oraz Magda Sochacka i Anna Warda-Ritzen (PCG). 

Ostatnim z prezentowanych narzędzi było Panopto, narzędzie do profesjonalnego tworzenia i zarządzania materiałami wideo na uczelni, które integruje się z platformami LMS, w tym Moodle i Blackboard. Rozwiązanie zaprezentowali przedstawiciele Panopto: Denis Staskewitsch, Ashley Wright oraz Dean Offord. 

Nagrania z tegorocznej Akademii Innowacji udostępniamy na naszej stronie oraz kanale YouTube.  

Patronatami Akademii Innowacji 2023 byli Przewodniczący Konferencji Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich oraz Stowarzyszenie Forum Dziekanatów. 

Podsumowania poszczególnych sesji:

Dlaczego wiodące polskie uczelnie sięgają po platformę WEBCON BPS? Case Study Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – zobacz

Nie, EZD RP i WEBCON BPS to nie są tożsame systemy, ale świetnie się uzupełniają. Wspólna oferta dla szkół wyższych od PCG Academia i Senetic – zobacz

WEBCON Freemium – Czyli jak przetestować pełną funkcjonalność platformy bez angażowania środków finansowych uczelni? – zobacz

Integrator danych naukowych PCG Academia – dwukierunkowa autostrada wymiany danych z POL-on i PBN oraz okno na systemy globalnych dostawców – zobacz

Skoro DSpace 7 to open source, to dlaczego najlepsze polskie uczelnie wdrażają go razem z PCG Academia? – zobacz

Od przybytku głowa nie boli – a może? Jak selektywnie zdobywać granty naukowe? Te, które generują największy ROI i wartość dla uczelni – zobacz

WELLMS, czyli uczelniany system LMS, oparty o technologię headless i interaktywne komponenty H5P – zobacz

Finansowanie dla uczelni w programie FERS będzie powiązane z retencją studentów – w jaki sposób Blackboard Learn wspiera zaangażowanie studentów w systematyczną naukę i uzyskanie przez nich dyplomu? – zobacz

Egzaminowanie na papierze musi odejść. Dlaczego wiodące polskie uczelnie przechodzą na egzaminy online z INSPERA Assessment? – zobacz

Panopto, czyli jak profesjonalnie tworzyć i zarządzać materiałami wideo w nauczaniu zdalnym, stacjonarnym i hybrydowym – zobacz