Komisja została powołana w 2010 roku przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) oraz UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), dwie instytucje ONZ. Komisja działa na rzecz rozwoju szerokopasmowego Internetu dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. W swoich działaniach obejmujących monitoring, ewaluację i doradztwo Komisja dąży do zwiększenia znaczenia tematu łączy szerokopasmowych w międzynarodowej agendzie politycznej i rozszerzenia szerokopasmowego dostępu do Internetu w każdym kraju. Komisja organizuje spotkania plenarne kilka razy do roku, np. w przeddzień otwarcia jesiennej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku oraz przy okazji innych wydarzeń np. Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Broadband Commission for Sustainable Development liczy 52 członków, tzw. komisarzy, dwoje przewodniczących: Prezydenta Rwandy Paula Kagame oraz Carlosa Slima – przedsiębiorcę i filantropa, czwartego na liście najbogatszych ludzi świata FORBES’a, oraz dwoje wiceprzewodniczących: Houlina Zhao, Sekretarza Generalnego ITU oraz Audrey Azoulay, Dyrektor Generalną UNESCO.

Członkostwo w Komisji uzyskuje się wyłącznie poprzez zaproszenie od Prezydium Komisji. Komisarze nie reprezentują organizacji, w których są zatrudnieni ani też państw, z których pochodzą; są natomiast zobowiązani solidarnie i twórczo pracować na rzecz osiągnięcia rozwojowych celów ONZ w zakresie mandatu Komisji.

Najnowszym członkiem Komisji został Piotr Dmochowski-Lipski, obecnie piastujący stanowisko Sekretarza Generalnego EUTELSAT IGO – Europejskiej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej, będącej największą organizacją satelitarną w Europie. Pełni też funkcję dyrektora bez prawa głosu (Censeur) w Eutelsat S.A. oraz Eutelsat Communications S.A.


Piotr Dmochowski-Lipski podczas otwarcia Konferencji Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2016.

 

Piotr Dmochowski-Lipski posiada ponad 35-letnie doświadczenie dziennikarskie i menedżerskie, nabyte podczas pracy tak w biznesie, jak i w sektorze publicznym. Przed wyborem na Sekretarza Generalnego EUTELSAT IGO był on Prezesem Zarządu Public Consulting Group Polska (PCG). Za czasów jego kierownictwa PCG zainicjowało konferencję i konkurs LUMEN dla liderów zarządzania uczelnią.

Wcześniej Piotr Dmochowski-Lipski pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji – w czasie swojej kadencji kierował on licznymi projektami z zakresu rozwoju cyfrowego i edukacji. Piotr Dmochowski-Lipski był także dyrektorem finansowym Telewizji Polskiej SA, przewodniczącym rady nadzorczej Wydawnictwa Naukowego PWN, a także członkiem Rad Nadzorczych: Banku Gospodarki Żywnościowej SA, Radia dla Ciebie SA i TNS OBOP Sp. z o.o. Jest także współtwórcą największego dzisiaj systemu telewizji kablowej w Polsce (obecnie UPC Polska).

W roli eksperta w zakresie telekomunikacji pro-bono uczestniczył w pracach wielu międzynarodowych komisji i komitetów doradczych, m.in. Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Europejskiej Unii Nadawców (European Broadcasting Union), Międzynarodowej Organizacji ds. Telekomunikacji Satelitarnej (International Telecommunications Satellite Organization, gdzie był Wiceprzewodniczącym Komitetu Doradczego), Komitecie Komisji Europejskiej Global Navigation Satellite Systems Programs (obecnie European GNSS Agency) oraz EUTELSAT IGO (gdzie pełnił wcześniej funkcję Przewodniczącego Komitetu Doradczego).

Swoją karierę Piotr Dmochowski-Lipski rozpoczął w 1981 roku jako etatowy dziennikarz w Biurze Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Nowym Jorku, gdzie pracował przez pięć lat. W Stanach Zjednoczonych odebrał wykształcenie: jest absolwentem John F. Kennedy School of Government na Harvard University (magisterium) oraz Graduate School of Management na Boston University (dyplom MBA). Odbył też specjalistyczne szkolenia menedżerskie m.in. na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii i w École nationale d’administration w Paryżu. Podczas pobytu w USA współzałożył Niezależne Stowarzyszenie Studentów Polskich w Nowym Jorku (PISA) działające przy organizacji praw człowieka Freedom House.

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Medalem za zasługi dla obronności kraju.

Do członków Komisji obok Piotra Dmochowskiego-Lipskiego należą inni szefowie organizacji międzynarodowych, a także członkowie rządów, przedsiębiorcy, naukowcy i kierownicy organizacji pozarządowych, w tym m.in. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip, Prezes Nokii Rajeev Suri, Prezes Huawei Technologies pani Sun Yafang, Sekretarz Generalny OECD Angel Gurria, profesor Jeffrey Sachs z Columbia University, Wicepremier Słowenii Boris Koprivnikar czy też Minister Telekomunikacji Federacji Rosyjskiej Nikołaj Nikiforow.