Z powodu pandemii koronawirusa szkoły wyższe zostały postawione w obliczu trudnego wyzwania: z jednej strony dostarczenia studentom zdalnych zajęć o jak najwyższej jakości, a jednocześnie zapewnienia wykładowcom możliwie najlepszych warunków do prowadzenia zajęć online.

Wyzwanie to dodatkowo komplikuje fakt, że kształcenie będzie prowadzone na odległość jeszcze przez dłuższy czas. Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęcia i egzaminy w polskich uczelniach będą realizowane w formule zdalnej co najmniej do końca bieżącego roku akademickiego.

W tych warunkach kluczowe jest zastosowanie narzędzi e-learningowych gwarantujących bezpieczeństwo, niezawodność i komfort nauczania zdalnego. Idealnym wyborem są rozwiązania firmy Blackboard, globalnego lidera w dziedzinie e-learningu.

Blackboard oraz PCG Academia z myślą o polskich uczelniach przygotowały wyjątkowy pilotaż, w ramach którego uczelnie mogą uzyskać dostęp do platformy kształcenia zdalnego Blackboard Learn Ultra na okres 6 miesięcy na preferencyjnych warunkach cenowych.

Co stanowi o sile Blackboard Learn Ultra? Blackboard Learn Ultra to kompleksowe, lecz łatwe w obsłudze rozwiązanie, do korzystania z którego potrzebna jest jedynie przeglądarka internetowa. Aplikacja nie wymaga instalacji i jest uruchamiana w uczelni w modelu Software as a Service. Aplikacji Blackboard Learn Ultra zaufały miliony użytkowników w 90 krajach – obecnie jest to najpopularniejsza platforma kształcenia na odległość na świecie.

Blackboard Learn Ultra umożliwia realizację wszystkich aspektów procesu dydaktycznego w formie elektronicznej, w tym:

 • Prowadzenie zajęć za pomocą wideokonferencji;
 • Zamieszczanie materiałów dydaktycznych w szybki i intuicyjny sposób;
 • Kalendarz pozwalający planować zajęcia dydaktyczne;
 • Obecność kontrolowana przez dydaktyków i administrację;
 • Ocenianie, egzaminy i klasyfikowanie studentów;
 • Zapobieganie plagiatom dzięki wbudowanemu narzędziu badającego oryginalność;
 • Repozytorium umożliwiające przechowywanie i katalogowanie materiałów dydaktycznych;
 • Raportowanie wszystkich aktywności związanych z realizacją zajęć;
 • Personalizacja zajęć dzięki zautomatyzowanemu różnicowaniu treści;
 • Ścisła integracja z aplikacją Microsoft Teams, wykorzystywaną przez zdecydowaną większość uczelni w Polsce do prowadzenia zajęć w formie wideokonferencji;
 • Natywne aplikacje mobilne, pozwalające na pracę i naukę z każdego miejsca;
 • Pełne bezpieczeństwo danych i zgodność z wytycznymi RODO.

 

PCG Academia i Blackboard wraz z uruchomieniem narzędzi w uczelni w modelu SaaS oferują również przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników. W ramach pilotażu dostęp do platformy Blackboard Learn Ultra dla maksymalnie 5 tys. użytkowników (studentów i wykładowców) oferowany jest w korzystnej cenie specjalnej 59 000,00 zł netto.

Więcej o Blackboard Ultra Learn

Zapraszamy do kontaktu:

Magda Sochacka
Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami Biznesowymi
PCG Academia, wyłączny dystrybutor Blackboard dla szkolnictwa wyższego w Polsce
e-mail: magda.sochacka@pcgacademia.pl
tel.: 502-044-265