W dniu 10 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu LUMEN 2017. Do udziału w obradach zaproszono wąskie grono wybitnych fachowców w dziedzinie zarządzania zarówno z sektora szkolnictwa wyższego, jak i biznesu.

Tegoroczny konkurs jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2015 roku przez PCG projektu LUMEN mającego na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze efektywnego zarządzania uczelnią. Do zadań Kapituły należeć będzie m.in. uzgodnienie kategorii konkursowych, określenie zasad i kryteriów oceny zgłoszonych wniosków, wybór nominowanych i laureatów konkursu, a także przyznanie nagród specjalnych.

Pracom kapituły przewodniczy Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki w bliskiej współpracy z prezesem PCG Polska Piotrem Dmochowskim-Lipskim oraz przedstawicielami partnerów konkursu: Dyrektorem Programu Santander Universidades p. Tomaszem Mielniczukiem oraz Prezesem Pearson Polska p. Markiem Jakimowiczem.

Regulamin i harmonogram konkursu zostaną ogłoszone podczas posiedzenia prezydialnego KRASP, które odbędzie się 27 lutego w Krakowie.

 

Skład Kapituły Konkursu LUMEN 2017

Imię i nazwisko Organizacja
1 Prof. Jerzy Woźnicki (Przewodniczący) FRP / Politechnika Warszawska
2 Prof. Wiesław Banyś KRASP / Uniwersytet Śląski w Katowicach
3 Prof. Ewa Chmielecka FRP / Szkoła Główna Handlowa
4 Prezes Piotr Dmochowski-Lipski PCG Polska
5 Prof. Paweł Górski Uniwersytet Medyczny w Łodzi
6 Prezes Maciej Grelowski BCC
7 Prezes Marek Jakimowicz Pearson
8 Dyrektor Michał Jaworski Microsoft
9 Prof. Andrzej Koźmiński Akademia Leona Koźmińskiego
10 Prof. Krzysztof Leja Politechnika Gdańska
11 Dyrektor Tomasz Mielniczuk Santander Universidades
12 Prof. Alojzy Nowak Uniwersytet Warszawski
13 Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz Związek Banków Polskich
14 Prof. Tadeusz Pomianek Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
15 Prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek Uniwersytet Jagielloński
16 Prof. Tadeusz Więckowski Politechnika Wrocławska
17 Prezes Piotr Voelkel Uniwersytet SWPS / Grupa VOX