W dniu 10 lutego 2017 roku w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Konkursu LUMEN 2017. Do udziału w obradach zaproszono wąskie grono wybitnych fachowców w dziedzinie zarządzania zarówno z sektora szkolnictwa wyższego, jak i biznesu.

Tegoroczny konkurs jest kontynuacją zapoczątkowanego w 2015 roku przez PCG projektu LUMEN mającego na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze efektywnego zarządzania uczelnią. Do zadań Kapituły należeć będzie m.in. uzgodnienie kategorii konkursowych, określenie zasad i kryteriów oceny zgłoszonych wniosków, wybór nominowanych i laureatów konkursu, a także przyznanie nagród specjalnych.

Pracom kapituły przewodniczy Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki w bliskiej współpracy z prezesem PCG Polska Piotrem Dmochowskim-Lipskim oraz przedstawicielami partnerów konkursu: Dyrektorem Programu Santander Universidades p. Tomaszem Mielniczukiem oraz Prezesem Pearson Polska p. Markiem Jakimowiczem.

Regulamin i harmonogram konkursu zostaną ogłoszone podczas posiedzenia prezydialnego KRASP, które odbędzie się 27 lutego w Krakowie.

 

Skład Kapituły Konkursu LUMEN 2017

Imię i nazwiskoOrganizacja
1Prof. Jerzy Woźnicki (Przewodniczący)FRP / Politechnika Warszawska
2Prof. Wiesław BanyśKRASP / Uniwersytet Śląski w Katowicach
3Prof. Ewa ChmieleckaFRP / Szkoła Główna Handlowa
4Prezes Piotr Dmochowski-LipskiPCG Polska
5Prof. Paweł GórskiUniwersytet Medyczny w Łodzi
6Prezes Maciej GrelowskiBCC
7Prezes Marek JakimowiczPearson
8Dyrektor Michał JaworskiMicrosoft
9Prof. Andrzej KoźmińskiAkademia Leona Koźmińskiego
10Prof. Krzysztof LejaPolitechnika Gdańska
11Dyrektor Tomasz MielniczukSantander Universidades
12Prof. Alojzy NowakUniwersytet Warszawski
13Prezes Krzysztof PietraszkiewiczZwiązek Banków Polskich
14Prof. Tadeusz PomianekWyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
15Prof. Grażyna Prawelska-SkrzypekUniwersytet Jagielloński
16Prof. Tadeusz WięckowskiPolitechnika Wrocławska
17Prezes Piotr VoelkelUniwersytet SWPS / Grupa VOX