PCG Academia podpisuje kolejną, 16-tą z kolei umowę na sprzedaż licencji i wdrożenie platformy WEBCON BPS z Uniwersytetem Zielonogórskim. W ramach kontraktu, cyfryzacji poddamy procesy związane z obsługą tzw. prac zleconych uniwersytetu. 

Czym są prace zlecone? Decydując się na wykonanie pracy zleconej uczelnia zobowiązuje się wykonać określone badania lub inne usługi na rzecz podmiotu zewnętrznego w zamian za określone w umowie wynagrodzenie. Prace te, stanowią najłatwiejszy sposób uzyskania przez uniwersytety dodatkowych, pozapublicznych przychodów. 

Realizację projektu rozpoczniemy od analizy przedwdrożeniowej, przygotowania koncepcji architektury funkcjonalnej systemu i implementacji na bazie istniejącego regulaminu prac zleconych. Platforma WEBCON BPS zostanie również zintegrowana z danymi zamawiającego przechowywanymi w bazach danych Oracle oraz usłudze katalogowej OpenLDAP. Efektem zapewnienia stałej wymiany danych pomiędzy systemami będzie zachowanie integralności i aktualności danych, a także wygoda pracy. 

PCG Academia, dbając o ciągłość działania systemu, zapewnia gwarancję i wsparcie techniczne. Dzięki temu, Uniwersytet Zielonogórski otrzyma dostęp do zawsze aktualnej wersji oprogramowania oraz do wsparcia ze strony naszych konsultantów w razie pytań lub pojawiających się potrzeb rozwojowych.  

PCG Academia i Uniwersytet Zielonogórski współpracują nieprzerwanie od czerwca 2021 roku, kiedy to uczelnia zdecydowała się wykorzystać system Sciencecloud w przygotowaniach do ewaluacji naukowej za okres 2017-2021.  

W rezultacie, Uniwersytet Zielonogórski na bieżąco monitorował i optymalizował swoją strategię naukową i uzyskał jedne z najwyższych ocen, w gronie uczelni regionalnych, w poprzednim okresie parametrycznym. Mamy nadzieję, że wdrożenie przez uczelnię platformy WEBCON BPS przyniesie równie pozytywne rezultaty.  

O Uniwersytecie Zielonogórskim  

Uniwersytet Zielonogórski jest uczelnią, która dynamicznie się rozwija. Jest największą państwową uczelnią w województwie lubuskim. Uczelnia aktywnie uczestniczy w działalności badawczej, angażując się w projekty naukowe. Współpracuje także z innymi instytucjami naukowymi oraz przemysłowymi. Obecnie uczelnię tworzy 12 wydziałów i 29 instytutów. Na poszczególnych wydziałach studenci mają możliwość kształcenia się na 60 kierunkach, w ponad stu specjalnościach, w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, lekarskich i nauk o zdrowiu, ścisłych i technicznych, a nawet artystycznych. 

O firmie WEBCON  

WEBCON jest największym polskim producentem platformy klasy low-code do automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi oraz najważniejszym dostawcą systemu do elektronicznego obiegu dokumentów w Polsce (według raportu Computerworld Top 200). Z platformy WEBCON BPS korzysta ponad 850 firm reprezentujących różne branże na 5 kontynentach. Wśród nich są m.in. Polpharma, Mitsubishi Electric, Tauron, LPP, Echo Investment, Intersport, Nowy Styl, Warbud czy Pratt & Whitney Canada. Funkcjonalność, wiarygodność i rozpoznawalność firmy potwierdzili analitycy globalnego rynku IT – WEBCON jako jedyny polski dostawca został uwzględniony w raporcie agencji Forrester Research „Now Tech: Digital Process Automation”, plasując się w międzynarodowym gronie 43 wiodących dostawców technologii do digitalizacji procesów biznesowych.  

Więcej informacji o firmie: www.webcon.com/pl 

O firmie PCG Academia 

PCG Academia to lider na polskim rynku rozwiązań IT dla uczelni, obsługujący blisko 80 szkół wyższych, w tym top 3 uczelni publicznych i top 3 uczelni niepublicznych wg. Rankingu Perspektywy 2023. Od 2021 r. PCG Academia jest Partnerem Premium firmy WEBCON i dostarcza licencje, doradztwo i usługi wdrożeniowo-utrzymaniowe związane z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS na uczelniach. W ciągu zaledwie 3 lat współpracy firma PCG zrealizowała 15 wdrożeń platformy WEBCON BPS w szkołach wyższych, rozwijając przy tym szereg modułów i funkcjonalności specyficznych dla sektora edukacyjnego, w tym, wymagany przepisami prawa moduł e-doręczeń. Platforma WEBCON BPS to system klasy EZD w rozumieniu aktualnie wprowadzanych przepisów, mających zapewnić całkowite odejście od papieru w instytucjach administracji publicznej do 2026 roku.  

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ WEBCON BPS