PCG Academia, wiodący dostawca rozwiązań informatycznych dla uczelni w Polsce, podpisała porozumienie o współpracy strategicznej z Instytutem Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (IRSW), niezależną organizacją doradczo-szkoleniową zajmującą się problematyką szkolnictwa wyższego. Współpraca ma na celu zapewnienie pełnej zgodności systemów oferowanych przez PCG z przepisami prawa oraz opracowanie uniwersalnego standardu zarządzania dydaktyką w uczelniach.

W kontekście wejścia w życie założeń Ustawy 2.0 polskie uczelnie stają przed wyzwaniem dostosowania swoich struktur i procedur organizacyjnych do wymogów nowego prawa. To z kolei ma bezpośrednie przełożenie na działanie systemów IT funkcjonujących w szkołach wyższych.

W ramach współpracy z PCG, IRSW obejmie nadzór nad zgodnością dokumentacji studenta tworzonej w systemach PCG z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z pojawiającymi się interpretacjami MNiSW oraz orzecznictwem sądów. Eksperci Instytutu będą na bieżąco weryfikować i aktualizować dokumenty (tj. decyzje, wnioski, zaświadczenia), angażując przy tym społeczność użytkowników rozwiązań PCG w proces ich doskonalenia i standaryzacji pomiędzy uczelniami.

„Uczelnie współpracujące z PCG oczekują rozwiązań zgodnych z wytycznymi MNiSW oraz stanowiących dobrą praktykę sektorową. Wierzymy, że dzięki współpracy z IRSW będziemy w stanie skuteczniej odpowiadać na potrzeby naszych klientów związane z wdrażaniem założeń Ustawy 2.0” – powiedział prof. Łukasz Sułkowski, Prezes PCG w Polsce. „Współpraca zainicjowana przez PCG pokazuje dążenie firmy do świadczenia usług najwyższej jakości, nie tylko w zakresie IT ale również na gruncie eksperckim – dodaje dr Adam Szot, Prezes IRSW.

Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego

IRSW wspiera polskie uczelnie w rozwoju poprzez usługi doradcze, audytowe oraz szkoleniowe od 2014 roku. Instytut pomaga w rozwiązywaniu strategicznych i bieżących problemów wywołanych zmieniającą się sytuacją prawną, ekonomiczną, demograficzną czy polityczną. Organizacja współpracuje z liderami zarządzającymi szkołami wyższymi, dostarczając im wiedzę specjalistyczną oraz autorskie rozwiązania wypracowane na bazie doświadczeń ze współpracy z ponad 120 uczelniami z całej Polski. Więcej informacji: www.irsw.pl