Rozpoczynamy współpracę z drugą, obok Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, uczelnią o profilu ekonomicznym – Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Uniwersytet wyselekcjonował PCG Academia do realizacji wdrożenia repozytorium naukowego DSpace 7. 

DSpace 7 to najczęściej wykorzystywane na świecie repozytorium naukowe, za którego rozwój i utrzymanie odpowiada amerykańskie konsorcjum LYRASIS. PCG Academia od wielu lat specjalizuje się we wdrażaniu i dostosowywaniu DSpace do potrzeb klientów z sektora publicznego, a potwierdzeniem naszych kompetencji i doświadczenia w tym zakresie jest status Gold Partnera LYRASIS (jako jednej z trzech firm na świecie).  

Od momentu publikacji DSpace 7 w 2022 roku PCG Academia podjęła się realizacji już czterech, dużych projektów wdrożeniowych tego produktu dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu SWPS oraz dla Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W ramach zrealizowanych dotychczas wdrożeń nie tylko dopracowaliśmy swój proces wdrożeniowy i integracyjny, ale rozwinęliśmy też szereg wartościowych i unikalnych funkcjonalności tj. polska wersja językowa, w pełni responsywny i zgodny z WCAG 2.0 interfejs graficzny czy integracja z POL-on i PBN, które to funkcjonalności jesteśmy teraz w stanie oferować w ramach standardowych implementacji DSpace 7. 

Wdrożenie dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu potrwa zaledwie 3 miesiące. Repozytorium Uniwersytetu otrzyma zupełnie nowy interfejs użytkownika, spersonalizowany z identyfikacją graficzną uczelni, który będzie responsywny i w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu skorzysta również z obsługi serwisowej oferowanej przez PCG Academia, w ramach której PCG będzie odpowiedzialne m.in. za stałe aktualizowane DSpace do nowych wersji wydawanych przez LYRASIS. Liczymy na bardzo udaną realizację i na rozwinięcie naszej współpracy z Uniwersytetem w niedługim czasie.

O Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce. Od 1926 roku nieustannie rozwija kształcenie akademickie i dba o wysoki poziom badań naukowych. Wykładowcy Uniwersytetu przewodniczą licznym zespołom eksperckim i wdrożeniom nowatorskich projektów. Oferta dydaktyczna UEP uwzględnia światowe wzorce kształcenia menedżerskiego i najnowsze rozwiązania z zakresu rozwoju myśli ekonomicznej i biznesu. Jako jeden z najstarszych uniwersytetów o tym profilu w Polsce specjalizuje się w kształceniu liderów biznesu, wysoko wykwalifikowanych kadr kierowniczych, ekspertów gospodarczych oraz pracowników służb administracji rządowej i samorządowej. Od ponad 10 lat Uniwersytet współpracuje z prestiżowymi firmami z całej Polski w ramach Klubu Partnera UEP. Eksperci i praktycy biznesu sygnalizują potrzeby rynku pracy i informują o rzeczywistych wyzwaniach gospodarki. Prowadzą też zajęcia dla studentów, podczas których dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jesteś zainteresowany wdrożeniem DSpace 7? Skontaktuj się z nami 

PCG Academia ściśle współpracuje ze społecznością odpowiedzialną za rozwój i popularyzację repozytorium DSpace w Polsce i na świecie. Pozwala to nam na bezpośredni dostęp do wiedzy na temat nadchodzących aktualizacji, nowych funkcjonalności, czy wsparcia technicznego. Dzięki temu posiadamy wiedzę i kompetencję umożliwiające sprawne przeprowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych projektów wdrożeniowych lub migracyjnych.   

PCG Academia oferuje następujące usługi związanie z uruchomieniem i wykorzystaniem DSpace:   

  • Instalacja i konfiguracja oprogramowania w dowolnym środowisku, wskazanym przez uczelnię (on-premises, chmura prywatna, chmura publiczna), lub 
  • Aktualizacjaistniejącej instancji repozytorium wraz z przeniesieniem danych, funkcjonalności i integracji wykonanych indywidualnie w uczelni 
  • Projektowanie i wykonanie interfejsu użytkownika, dostosowanego do identyfikacji graficznej i księgi znaku zdefiniowanej przez uczelnię
  • Integracja DSpace z innymi systemami występującymi na uczelni, w tym systemami ERP, OJS/OMP/OCS, a także z systemami autentykacji użytkowników np. CAS, LDAP, Active Directory czy Azure AD
  • Projektowanie i realizacja nowych funkcjonalności na indywidualne zamówienie uczelni
  • Backup i archiwizacja danych przechowywanych w ramach repozytorium, także z wykorzystaniem technologii chmury rozproszonej
  • Obsługa serwisowa i rozwój, uwzględniające uzgodniony pakiet godzin i czasy reakcji na zgłoszenia rejestrowane w systemie JIRA

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ PLATFORMY DSPACE