PCG Academia rozpoczyna współpracę z piątym, spośród dziesięciu laureatów konkursu: “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Do grona obecnych klientów PCG Academia ze ścisłej czołówki IDUB – Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska i Gdański Uniwersytet Medyczny, dołącza jeden z najstarszych, a za razem najlepszych uniwersytetów w Polsce – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM). 

PCG Academia wdroży w UAM platformę do automatyzacji i zarządzania procesami WEBCON BPS – aktualnie najpopularniejsze rozwiązanie w portfolio produktowym PCG, które z powodzeniem funkcjonuje już w kilkudziesięciu polskich szkołach wyższych. Głównym celem projektu realizowanego dla Uniwersytetu będzie cyfryzacja procesów administracyjnych dotyczących spraw pracowniczych, w tym zaprojektowanie, wdrożenie oraz uruchomienie Portalu pracownika.  

Wdrożenie zaplanowano na okres 12 miesięcy, a całkowita wartość kontraktu wynosi 3,8 mln złotych. Tym samym, implementacja realizowana dla UAM staje się obok wartego ponad 5 mln złotych kontraktu realizowanego przez PCG Academia dla Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, drugim największym wdrożeniem platformy WEBCON BPS w polskim szkolnictwie wyższym. 

Działaniem platformy WEBCON BPS w obrębie Portalu pracownika UAM zostaną objęte między innymi: wnioski urlopowe, delegacje, zaliczki, umowy cywilno-prawne, obsługa faktur zakupowych, obsługa faktur grantowych, zamówienia publiczne, raporty. Dodatkowo platforma zostanie zintegrowana z Microsoft Dynamics AX oraz Azure Active Directory. W ramach podpisanej umowy będą również prowadzone prace rozwojowe, a zespół PCG Academia zapewni Uniwersytetowi dwuletnią gwarancję i wsparcie techniczne. 

Wdrożenie platformy WEBCON BPS na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to krok w stronę skutecznej administracji i zarządzania, usprawnienie komunikacji, ułatwienie codziennej pracy, a przede wszystkim wzrost zadowolenia przeszło 5 tysięcy pracowników Uniwersytetu.  

O firmie WEBCON 

WEBCON jest największym polskim producentem platformy klasy low-code do automatyzacji i zarządzania procesami biznesowymi oraz najważniejszym dostawcą systemu do elektronicznego obiegu dokumentów w Polsce (według raportu Computerworld Top 200). Z platformy WEBCON BPS korzysta ponad 850 firm reprezentujących różne branże na 5 kontynentach. Wśród nich są m.in. Polpharma, Mitsubishi Electric, Tauron, LPP, Echo Investment, Intersport, Nowy Styl, Warbud czy Pratt & Whitney Canada. Funkcjonalność, wiarygodność i rozpoznawalność firmy potwierdzili analitycy globalnego rynku IT – WEBCON jako jedyny polski dostawca został uwzględniony w raporcie agencji Forrester Research „Now Tech: Digital Process Automation”, plasując się w międzynarodowym gronie 43 wiodących dostawców technologii do digitalizacji procesów biznesowych. Więcej informacji o firmie: www.webcon.com/pl 

O firmie PCG Academia 

PCG Academia to lider na polskim rynku rozwiązań IT dla uczelni, obsługujący blisko 80 szkół wyższych, w tym top 3 uczelni publicznych i top 3 uczelni niepublicznych wg. Rankingu Perspektywy 2023. Od 2021 r. PCG Academia jest Partnerem Premium firmy WEBCON i dostarcza licencje, doradztwo i usługi wdrożeniowo-utrzymaniowe związane z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS na uczelniach. W ciągu zaledwie 3 lat współpracy firma PCG zrealizowała 16 wdrożeń platformy WEBCON BPS w szkołach wyższych, rozwijając przy tym szereg modułów i funkcjonalności specyficznych dla sektora edukacyjnego, w tym, wymagany przepisami prawa moduł e-doręczeń. Platforma WEBCON BPS to system klasy EZD w rozumieniu aktualnie wprowadzanych przepisów, mających zapewnić całkowite odejście od papieru w instytucjach administracji publicznej do 2026 roku. 

O Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce i uczelnią badawczą. Na renomę uniwersytetu wpływa tradycja, wybitne osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, atrakcyjny program kształcenia studentów i doskonała baza lokalowa. Misją uniwersytetu jest prowadzenie wysokiej jakości badań, kształcenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwijanie społecznej odpowiedzialności. Aktualnie na 80 kierunkach i ponad dwustu specjalnościach studiuje blisko 35 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej UAM kształci się ponad 1300 doktorantów. 

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ WEBCON BPS