Lubelska Akademia WSEI i PCG Academia otwierają nowy etap w zarządzaniu i udostępnianiu zasobów naukowych uczelni. W ramach świeżo podpisanej umowy, PCG Academia dostarczy do lubelskiej uczelni najnowszą wersję repozytorium naukowego DSpace 7.   

Repozytorium naukowe DSpace to najpopularniejsze rozwiązanie w swojej klasie. Korzysta z niego ponad 3,000 uczelni, w tym wiodące szkoły wyższe z tzw. Ivy League, takie jak Harvard University czy Massachusetts Institute of Technology. DSpace rozwijany jest w otwartym modelu licencyjnym (open source) przez szereg instytucji partnerskich skoncentrowanych wokół amerykańskiego konsorcjum akademickiego LYRASIS. 

PCG Academia jest aktualnie jedynym, oficjalnym, partnerem LYRARSIS w Polsce. Oznacza to, że analitycy PCG biorą aktywny udział w rozwoju tego narzędzia, wpływając na kierunek, w którym repozytorium będzie się rozwijać poprzez kontrybucję do oprogramowania. W ramach usług świadczonych polskim uczelniom PCG wdraża, dostosowuje, integruje, ale też utrzymuje i rozwija repozytorium naukowe DSpace. 

Społeczność uczelni korzystających z repozytorium naukowego DSpace w Polsce obejmuje przeszło 30 wiodących szkół wyższych. W ciągu ostatnich dwóch lat, PCG Academia dokonała migracji sześciu z tych uczelni do najnowszej, siódmej wersji tego oprogramowania. Uczelnie korzystające z DSpace 7 za sprawą PCG to: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet SWPS, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

Projekt realizowany przez PCG dla Lubelskiej Akademii WSEI zakłada dostawę i wdrożenie repozytorium w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej), wraz z gwarancją i wsparciem serwisowym. W ramach projektu powstanie interfejs użytkownika zgodny z identyfikacją graficzną uczelni. Ponadto, z myślą o udostępnieniu dla wszystkich użytkowników, strona repozytorium będzie responsywna, a więc dostępna również na urządzeniach mobilnych i zgodna z wytycznymi WCAG. W ramach umowy, PCG zapewni możliwość przechowywania publikacji w zakresie wymaganym przez MEiN do ewaluacji jakości działalności naukowej. W Repozytorium będą również dostępne informacje o sylwetkach pracowników i projektach naukowych. Dzięki doświadczeniu specjalistów z PCG całość wdrożenia zostanie przeprowadzona w niezwykle szybkim czasie, bo w ciągu 30 dni. 

O Lubelskiej Akademii WSEI 

Lubelska Akademia WSEI to największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce, znana z praktycznego przygotowania do zawodu i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami, ciesząca się znaczącym prestiżem, będąca liderem pod względem przygotowania absolwentów i otrzymującą najwyższe nagrody za kształcenie na potrzeby rynku pracy. Akademia oferuje bogatą paletę kierunków studiów, obejmujących dziedziny takie jak ekonomia, informatyka, zarządzanie czy psychologia. 

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ PLATFORMY DSPACE