Firma PCG Academia rozpoczyna realizację nowego projektu informatycznego dla Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Tym razem, PCG dostarczy do uczelni platformę e-usług, opartą o WEBCON BPS oraz autorski system rekrutacyjny, ściśle dopasowany do specyfiki naboru na studia wojskowe.  

PCG i AMW współpracują od wielu lat. Nasza firma dostarcza do uczelni system dziekanatowy, będący nadrzędnym źródłem danych o studentach oraz stanowiący serce uczelnianego ekosystemu IT. AMW, podobnie jak wiele innych polskich uczelni, zdecydowała się prowadzić dalszy rozwój swoich systemów dziedzinowych w elastycznym, zintegrowanym środowisku opartym o platformę WEBCON BPS. Projekt będzie 12-tym wdrożeniem platformy WEBCON BPS zrealizowanym przez PCG Academia na przestrzeni ostatnich dwóch lat.  

Platforma WEBCON BPS umożliwi studentom AMW realizację szeregu spraw studenckich, tj. składanie podań czy wniosków za pośrednictwem internetu. WEBCON w AMW będzie ściśle zintegrowany z systemem dziekanatowym PCG, dzięki czemu nie będzie konieczności wpisywania danych studentów wielu miejscach jednocześnie. Głównym zadaniem systemu będzie automatyzacja obiegu dokumentów uczelni, a przez to zwiększenie dostępu do usług oraz podniesienie poziomu satysfakcji studentów. 

Projekt obejmuje również uruchomienie przez firmę PCG nowej, w pełni webowej i zgodnej z WCAG wersji systemu Rekrutacja. System ten, zapewnia kompleksową obsługę procesu rekrutacji na studia dzięki takim funkcjom jak automatyzacja procesów, integracja z systemem dziekanatowym, generator formularzy rejestracyjnych, czy mechanizm automatycznego przeliczania ocen i kwalifikacji kandydatów. Dodatkowo, system zostanie zintegrowany z Wojskowym Centrum Rekrutacji, co pozwoli na jeszcze szybszą rekrutację kandydatów na studia wojskowe. 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni to jedna z trzech uczelni o profilu wojskowym w portfolio PCG. Od lat współpracujemy z Politechniką Morską w Szczecinie oraz Akademią Sztuki Wojennej w Warszawie. Jako PCG jesteśmy bardzo dumni, że możemy wspierać szkoły wyższe kształcące przyszłych oficerów Wojska Polskiego i Marynarki Wojennej.  

O Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni 

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte to jedna z najważniejszych instytucji szkolących kadrę dla polskiej marynarki wojennej. Uczelnia konsekwentnie kultywuje swoje bogate tradycje wojskowe, naukowe i patriotyczne już od przeszło 100-u lat. Dostarczenie nowych, zaawansowanych systemów informatycznych pozwoli na bardziej efektywne zarządzanie procesem rekrutacji oraz ułatwi dostęp do usług dla studentów. 

O PCG Academia i WEBCON BPS  

PCG Academia jest liderem na polskim rynku IT dla szkół wyższych, dostarczającym swoje rozwiązania do przeszło 60-ciu wiodących uczelni, w tym do tych ze ścisłej czołówki rankingu Perspektywy. Od 2021 roku PCG jest partnerem firmy WEBCON w zakresie dystrybucji i wdrażania platformy WEBCON BPS do polskich szkół wyższych. W tym czasie Zespół PCG zrealizował szereg skomplikowanych projektów wdrożeniowych i integracyjnych dla bardzo zdywersyfikowanego grona uczelni – od małych szkół prywatnych i artystycznych po duże uniwersytety i politechniki.   

Platforma WEBCON BPS jest dzisiaj najszybciej rozwijającym się rozwiązaniem klasy low-code w szkolnictwie wyższym dzięki elastyczności systemu i możliwości jego zaadoptowania do specyficznych potrzeb konkretnej organizacji, łatwości obsługi bez znajomości kodowania oraz atrakcyjnej polityce licencyjnej, pozwalającej na bezpłatne wykorzystywanie systemu (wersja freemium). 

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ WEBCON BPS