PCG Academia dostarczy platformę WEBCON BPS – wiodące narzędzie do elektronicznego obiegu dokumentów i automatyzacji procesów na uczelniach, do Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  

W ramach projektu WEBCON, za pośrednictwem PCG, udzieli licencji umożliwiającej wykorzystanie platformy WEBCON BPS przez wszystkich pracowników i studentów Uniwersytetu. Pierwszym procesem, który zostanie poddany digitalizacji będzie obsługa postępowań awansowych i habilitacyjnych, przeprowadzanych przez Rady Dyscyplin Uczelni z uwzględnieniem procedur Szkoły Doktorskiej UEK.  

Docelowo, WEBCON BPS pozwoli na kompleksową obsługę wszystkich wytypowanych przez uczelnię procesów studenckich i administracyjnych. Oprócz samej platformy, PCG dostarczy do Uniwersytetu Inteligentny OCR – narzędzie umożliwiające odczyt treści skanowanych dokumentów oraz Designer Desk – moduł do prototypowania aplikacji biznesowych.  

Systemy klasy EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) tj. WEBCON BPS to obecnie najszybciej rozwijająca się gałąź rynku IT dla uczelni. Pandemia koronawirusa ujawniła potrzebę uniezależnienia procesu obsługi studentów i dydaktyków od konieczności ich fizycznej obecności w uczelni. Badania przeprowadzone niezależnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz przez Wydawnictwo Wolters Kluwer pokazały, że ponad połowa polskich uczelni planuje zakup systemu klasy EZD w okresie najbliższych trzech do pięciu lat.    

Dodatkowym impulsem do automatyzacji procesów na uczelniach stał się projekt EZD RP, realizowany w partnerstwie przez  Ministerstwo Cyfryzacji i NASK. Celem projektu będzie budowa, rozwój i utrzymanie jednolitego systemu klasy EZD stosowanego powszechnie w administracji rządowej Rzeczpospolitej Polskiej. Gdy EZD RP zostanie ukończony możliwa będzie jego integracja z systemami klasy EZD działającymi na poziomie uczelni, takimi jak WEBCON BPS, za pośrednictwem interfejsu integracyjnego API.  

PCG Academia jest dedykowanym partnerem handlowym i wdrożeniowym firmy WEBCON na rynku szkół wyższych od stycznia 2020 r. Wdrożenie realizowane na zlecenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie będzie szóstym z kolei projektem zainicjowanym w pierwszym roku partnerstwa pomiędzy PCG i WEBCON. Do tej pory wdrożenie platformy WEBCON BPS zleciły następujące uczelnie: Akademia Sztuki Wojennej, Collegium Civitas, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.