PCG Academia podjęła współpracę z Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego, Badań, Nauki i Technologii (DHERST) Papui-Nowej Gwinei w celu poprawy transparentności procesu selekcji kandydatów na studia wyższe. Selekcja od tego roku odbywać się będzie za pomocą National Online Selection System, krajowego systemu selekcji online, który wdroży PCG Academia.

Z systemu korzystać będą wszystkie 34 instytucje szkolnictwa wyższego w Papui-Nowej Gwinei. Pierwsi studenci zostaną wyłonieni poprzez system PCG Academia już w tym roku. Selekcja obejmie ponad 28 tys. uczniów, którzy w tym roku przystąpią do odpowiednika polskiej matury – egzaminów, których wyniki odgrywają kluczową rolę w rekrutacji.

Do tej pory cały proces selekcji w Papui Nowej-Gwinei odbywał się w sposób manualny na papierze, przez co uczelnie traciły wielu bardzo dobrych kandydatów, wyjaśnia prezes PCG Academia Leszek Lewoc. Podczas seminarium zorganizowanego specjalnie dla papuaskiego środowiska akademickiego, które odbyło się w siedzibie DHERST, Leszek Lewoc przedstawił system oraz pokazał, jak można wykorzystać nowoczesne rozwiązania technologiczne z korzyścią dla uczelni i dla studentów.

Pila Niningi, minister szkolnictwa wyższego, nauki i technologii, nie krył satysfakcji z faktu, że nowy system zostanie wdrożony właśnie przez PCG Academia, która jest częścią Public Consulting Group, spółki z dużym powodzeniem obsługującej sektory edukacji i szkolnictwa wyższego w USA, Kanadzie i Europie.

Wdrożenie National Online Selection System przez PCG Academia przynosi korzyści dla wszystkich grup interesariuszy. Uczelnie będą mogły rekrutować najlepszych kandydatów w sposób zupełnie transparentny, rzetelny i obiektywny. Przejrzystość procesu zapobiegnie też wszelkim próbom korupcji i innych nieuczciwych praktyk, co wyrówna szanse kandydatów na studia.

Minister Niningi dodał, że system przyniesie resortowi nauki oszczędności rzędu 5 mln kina. Zaznaczył też, że system zapewni równe możliwości dla wszystkich absolwentów szkół średnich, chcących rozpocząć studia.