Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie podpisał umowę z PCG Academia na wdrożenie najnowszej wersji repozytorium naukowego DSpace 7 CRIS i zintegrowanie go z systemami informatycznymi funkcjonującymi na uczelni. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach projektu „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII”, wchodzącego w skład Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Umowa obejmuje migrację danych bibliograficznych z Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) za lata 2017-2023 oraz dzieł artystycznych i projektów badawczych z Polskiej Bibliografii Nauki (PolON) za lata 2017-2023. W zakresie kontraktu PCG Academia zapewni również wymianę danych z bazami naukowymi oraz integrację z serwisami zewnętrznymi, w tym PBN, ORCID czy Google Analytics.  

Zespół PCG nie tylko dostarczy nowoczesne narzędzia, ale także zorganizuje szkolenia dla pracowników Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Dzięki temu, użytkownicy będą mogli w pełni wykorzystać potencjał repozytorium naukowego DSpace 7. Dodatkowo zapewnimy wieloletnią gwarancję, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie i zapewnia sprawne działanie systemu. 

Wdrożenie systemu DSpace 7 przez PCG Academia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II to krok w kierunku efektywnego zarządzania nauką. System ten umożliwia skuteczne zarządzanie danymi naukowymi, co stanowi klucz do rozwoju badawczego uczelni i podniesienia jej prestiżu. Dzięki dostawie systemu typu CRIS (ang. Current Research Information System) przed Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II otwierają się nowe możliwości w zakresie stosowania, udostępniania i analizy informacji naukowych. Jest to nie tylko inwestycja w teraźniejszość, ale także innowacyjne spojrzenie w przyszłości nauki na Uniwersytecie. 

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II to już ósma polska uczelnia, obok m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, czy Uniwersytetu SWPS, która zdecydowała się na wdrożenie DSpace 7 we współpracy z PCG Academia.   

O UNIWERSYTECIE JANA PAWŁA II W KRAKOWIE  

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII) to renomowana instytucja o głębokich korzeniach, którą cechuje nowoczesne podejście do edukacji. Oferuje programy studiów z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, prawniczych na pierwszym i drugim stopniu, a także jednolite studia magisterskie. Uczelnia stawia sobie za cel integrowanie wiedzy akademickiej z wartościami etycznymi i religijnymi. 

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ PLATFORMY DSPACE