Na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się produkcyjne uruchomienie Sciencecloud – systemu dostarczanego przez PCG Academia, który UJ wykorzysta w przygotowaniach do ewaluacji jakości działalności naukowej na zasadach opisanych w Konstytucji dla Nauki.

W trakcie zrealizowanego w rekordowym czasie 4 tygodni wdrożenia, PCG Academia uruchomiła system Sciencecloud umożliwiający ewidencję i analizę osiągnięć naukowych UJ we wszystkich 29 ewaluowanych dyscyplinach naukowych.

Dzięki integracji z systemami funkcjonującymi na uczelni (SAP, USOS, Repozytorium UJ) do Sciencecloud zaimportowano ponad 36 tysięcy metadanych publikacji wydanych w latach 2017-2020 oraz dane kilkudziesięciu tysięcy pracowników naukowych, w szczególności informacje o zatrudnieniu i złożonych oświadczeniach.

Narzędzie pozwala także na ewidencję patentów, projektów, usług badawczych i innych osiągnięć we wszystkich 3 kryteriach podlegających ewaluacji. Dostęp do systemu uzyskali m.in. pracownicy biblioteki, przewodniczący rad dyscyplin, władze uczelni, władze wydziałów oraz pracownicy naukowi.

Dzięki Sciencecloud pracownicy UJ będą w stanie śledzić kluczowe dla ewaluacji parametry oraz na bieżąco monitorować i optymalizować realizowaną strategię naukową w poszczególnych dyscyplinach”.

Sciencecloud to najnowsze z rozwiązań oferowanych przez PCG Academia. Trzy ściśle zintegrowane ze sobą moduły: AnalitykaEwidencja i Repozytorium Naukowe pozwalają obsłużyć wszystkie potrzeby uczelni związane z procesem zarządzania informacją naukową i jej raportowaniem. Sciencecloud to usługa dostarczana w chmurze, w ramach której PCG Academia odpowiada za terminowe dostosowanie systemu do dynamicznie zmieniających się przepisów prawa. Uczelnie mogą uruchomić usługę w oparciu o roczny abonament (model subskrypcyjny).