Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu dołącza do grona klientów PCG Academia. Uczelnia zadecydowała o wdrożeniu platformy WEBCON BPS, służącej do digitalizacji i automatyzacji procesów biznesowych.

WEBCON BPS to platforma wdrażana na rynku szkół wyższych przez firmę PCG Academia. Rozwiązanie umożliwia elektroniczne zarządzanie dokumentacją i procesami biznesowymi uczelni, pozwalając przy tym na tworzenie kompletnych, elektronicznych obiegów bez potrzeby kodowania. Zastosowanie technologii low code zapewnia dużą elastyczność w tworzeniu obiegów i formularzy oraz umożliwia ich modyfikację w aktywnych procesach – na bieżąco i z natychmiastowym efektem. Więcej o korzyściach płynących z wdrożenia WEBCON BPS przeczytasz tutaj.

We wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych platforma WEBCON posłuży do obsługi wniosków zakupowych i związanego z nimi raportowania. Efektem wdrożenia będzie automatyzacja tego procesu oraz zapewnienie nad nim pełnej kontroli w trybie online.

Dzięki elastycznemu modelowi licencjonowania WEBCON BPS uczelnia będzie mogła korzystać z  platformy bezpłatnie. Akademia skorzysta z wersji WEBCON BPS Express freemium. Pod względem funkcjonalności jest to pełna wersja platformy, dostępna bezpłatnie do użytku produkcyjnego – bez ograniczeń czasowych (można ją używać tak długo, jak chcemy). Jedyne ograniczenia to wielkość bazy danych (do 10 GB) i konieczność instalacji aplikacji na pojedynczym serwerze.

Więcej informacji o wersji freemium znajduje się na stronie WEBCON: https://webcon.com/pl/zacznij-korzystac/  Na stronie udostępniono również wersję demo platformy, z której można skorzystać bezpośrednio w przeglądarce – bez rejestracji, bez instalacji i całkowicie bezpłatnie. Zachęcamy do wypróbowania!

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu to kolejna uczelnia, która inwestuje w cyfryzację obiegu dokumentów z wykorzystaniem platformy WEBCON BPS. Wcześniej na taki ruch zdecydowało się sześć uczelni, dla których wdrożenie również przeprowadziła PCG Academia w tym Collegium Civitas, Gdański Uniwersytet Medyczny czy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Wykorzystanie WEBCON BPS przez uczelnie prywatne i publiczne o różnej specyfice i skali działania potwierdza dużą elastyczność platformy i możliwości jej zaadoptowania do potrzeb konkretnej uczelni.