Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi podpisała umowę z PCG Academia na wdrożenie i uruchomienie systemu Sciencecloud. Celem projektu jest efektywne zarządzanie nauką i jak najlepsze przygotowanie do zbliżającej się ewaluacji naukowej.

Sciencecloud zostanie dostarczony w modelu usługowym SaaS, co gwarantuje szybkie wdrożenie. W zaledwie parę tygodni Szkoła Filmowa w Łodzi będzie już mogła korzystać z platformy Sciencecloud do ewidencji i analizy potencjału dokonań naukowych i artystycznych.

Moduł Ewidencji Sciencecloud pozwala na gromadzenie i przetwarzanie informacji o dorobku naukowym i artystycznym pracowników uczelni w obrębie wszystkich trzech kryteriów ewaluacyjnych. Moduł Analityki zaś umożliwia monitorowanie i symulację zapełnienia slotów przez pracowników z uwzględnieniem optymalnego doboru osiągnięć dla najlepszego możliwego wyniku ewaluacji.

Dzięki tym funkcjonalnościom Sciencecloud ułatwi łódzkiej Szkole Filmowej bieżące monitorowanie parametrów kluczowych dla ewaluacji oraz optymalizowanie realizowanej strategii naukowej.

Sciencecloud to nowoczesny ekosystem do zarządzania informacją naukową. Cztery ściśle zintegrowane ze sobą moduły – Analityka, Ewidencja, Ocena Pracownicza i Repozytorium – pozwalają kompleksowo obsłużyć potrzeby uczelni związane z procesem zarządzania informacją naukową, jej raportowaniem i rozpowszechnianiem. Sciencecloud dostarczany jest jako usługa w chmurze, w ramach której PCG Academia odpowiada za m.in. terminowe dostosowanie systemu do dynamicznie zmieniających się przepisów prawa.

Z Sciencecloud korzysta szerokie spektrum podmiotów podlegających ewaluacji naukowej, takich jak wiodące uniwersytety, topowe szkoły niepubliczne, uczelnie artystyczne oraz instytuty badawcze.

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ SCIENCECLOUD