PCG Academia realizuje nowy projekt informatyczny dla Collegium Civitas w Warszawie. Collegium Civitas korzysta z naszego systemu obsługi studiów PCG Dziekanat, a teraz chciałaby rozszerzyć go o nowe moduły.

W ramach realizacji projektu PCG Academia utworzy, przetestuje i wdroży cztery moduły dla Uczelni 10, które jeszcze bardziej rozszerzą możliwości systemu. Przeprowadzona zostanie również integracja nowych rozwiązań z PCG Dziekanat.

Jedną z nowych funkcjonalności będzie moduł Kandydaci 4.0, czyli system wspierający identyfikację kandydatów na studia. Moduł ten ma za zadanie wsparcie budowania relacji uczelni z kandydatami oraz usprawnienie ich rekrutacji dzięki narzędziu e-Deklaracja maturalna.

Uruchomiony zostanie też moduł mStudia 4.0, który obejmuje system e-Usług obsługujący elektroniczne dokumenty, takie jak podania, decyzje, oświadczenia, zaświadczenia czy karta obiegowa. Moduł umożliwia ponadto studentom elektroniczny wybór aktywności.

Dużym elementem wdrożenia będzie moduł mDydaktyka (e-Retencja), zawierający system monitorujący zaangażowanie studentów w proces dydaktyczny w celu wspomagania ich utrzymania na uczelni i doprowadzenia do uzyskania dyplomu.

Wśród nowości będzie też Studenci 4.0, tj. nowoczesna aplikacja mobilna dla studentów i dydaktyków.

Dzięki wdrożeniu nowych funkcjonalności Collegium Civitas usprawni realizację procesów dydaktycznych i administracyjnych, w istotny sposób podnosząc efektywność prowadzonych w tym zakresie działań.

Przewidywany termin zakończenia projektu to 31 marca 2022 roku.