PCG Academia uzyskała status WEBCON Premium Partner na 2024 rok, już po raz trzeci znajdując się w elitarnym gronie zaledwie 10 firm informatycznych na świecie. PCG Academia współpracuje z WEBCON od 2021 roku, każdego roku zdobywając status Partnera Premium. 

Status Partnera Premium jest przyznawany rokrocznie tylko firmom, które charakteryzują się wysokim wolumenem sprzedaży platformy WEBCON BPS oraz najlepszymi kompetencjami merytorycznymi w zakresie jej wdrażania i wspierania klientów w jej skutecznym wykorzystaniu. Partnerzy Premium WEBCON to firmy, których współpraca z WEBCON ma charakter strategiczny –  regularnie uczestniczą w szkoleniach produktowych, poznają nowe wersje systemu i aktywnie zdobywają nowych klientów. Partnerzy Premium uzyskują od firmy WEBCON preferencyjne warunki zakupu licencji i mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w zakresie realizowanych projektów.  

PCG Academia jest obecnie jednym z najbardziej doświadczonych partnerów firmy WEBCON w obszarze wdrożeń dla klientów z sektora szkolnictwa wyższego. Tylko w ostatnich kilkunastu miesiącach rozpoczęliśmy 18 wdrożeń WEBCON BPS dla szkół wyższych – zarówno dużych, renomowanych uczelni publicznych, jak i wiodących uczelni niepublicznych. 

W ubiegłym roku wdrożenie platformy WEBCON BPS zleciły nam m.in. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Zielonogórski, Wojskowa Akademia Techniczna, Akademia Marynarki Wojennej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie oraz należący do grona uczelni badawczych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ponadto realizowany przez nas projekt dla Politechniki Krakowskiej to największe wdrożenie platformy WEBCON BPS w sektorze publicznym w Polsce i na świecie. 

W ramach projektów ściśle współpracowaliśmy z uczelniami oraz przeprowadzaliśmy połączenia platformy WEBCON BPS z różnorodnymi systemami dziedzinowymi i rozwiązaniami zewnętrznymi występującymi na uczelniach. Realizacja wielu szeroko zakrojonych projektów oraz ponowne uzyskanie statusu Partnera Premium WEBCON cementuje pozycję PCG Academia jako lidera wśród dostawców systemów klasy EZD do instytucji sektora publicznego w Polsce. 

Razem z WEBCON tworzymy też EZDAY – coroczną ekspercką konferencję poświęconą cyfryzacji i automatyzacji procesów w sektorze publicznym w Polsce. Druga edycja EZDAY, która odbyła się w październiku 2023 w Krakowie, przyciągnęła 150 uczestników: przedstawicieli uczelnianych władz, administracji i działów IT. Podczas wydarzenia m.in. przedstawiciele uczelni podzielili się najlepszymi praktykami we wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów, poznaliśmy konteksty prawne związane z wymogiem wprowadzenia e-doręczeń i EZD przez uczelnie oraz omówiliśmy możliwości pozyskania finansowania na realizację projektów cyfrowych w uczelniach. Nagrania z konferencji dostępne są na naszej stronie – zachęcamy do oglądania! 

ZOBACZ WIDEO PREZENTACJĘ WEBCON BPS